V Liptovských Revúcach sa hrdo týčia farebné máje

V Liptovských Revúcach sa hrdo týčia farebné máje

RedakciaAktuality1.5.2019

Posledná aprílová noc bola pre mládencov a dievčence plná zábavy. Slobodné dievčatá čakali s iskričkou nádeje na mládencov, ktorí im v noci postavili máje ako symbol náklonnosti. Šuhaji, ozdobené vrcholce smrekov chystali zväčša týždeň vopred, samozrejme v tajnosti. Na zelený vrcholec viazali farebné služby, šatku od milej, ale pokojne podľa tradície aj fľašu s pálenkou.

Včera sa stavali máje aj v Liptovských Revúcach

V dedine Liptovské Revúce sa stavajú máje väčšinou posledný aprílový víkend, kedy sa stretnú susedia z ulice a chlapi postavia pestrofarebný máj pre všetky slobodné dievčiny.

Keďže sa Liptovské Revúce skladajú z troch častí, tak včera podvečer postavili mládežníci máj v každej z nich. Najhlavnejší podľa obyvateľov stojí pred obecným úradom.

Pri postavenom máji pohostili dievčatá mládencov tým, čo si cez deň prichystali. „Máj sa stavia posledný aprílový deň podvečer. Avšak najskôr sa musí vybrať a pripraviť na stavanie. Máj chodia revúcki chlapci alebo Stredňanskí bursovníci, ako ich v obci voláme, vyberať dva týždne pred. Žrď a vrchovec sa odtne deň pred stavaním, aby nebol vyschnutý,“ povedala pre náš portál Mária Šavrtková, Revúcka bursovníčka.

V deň stavania májov ho mládenci očistili od kôry a potom sa utekali domov preobliecť do krojov.

Podvečer sa obyvatelia obce stretli pred kultúrnym domom, kde ich čakala v kroji starostka Janka Šimová a privítala bursovnícku mlaď. Na mieste bolo pripravené malé občerstvenie meteník, klobáska a aj niečo na zahriatie.

Starostka pripravila pre všetkých občerstvenie

Dievky pripravené máje ozdobili pestrými stužkami. Popri tom si spievali ľudové pesničky, aby bolo v dedine veselšie. „Keď sa uviaže posledná stužka, príde rad na vztýčenie mája a aby sa mládencom lepšie stavalo , tak dievky spolu s Revúckou folklórnou skupinou spievajú ľudové piesne,“ dodala pre náš portál Mária Šavrtková.

Sadíme my máje, Tam hore na vŕšku, Revúckou dolinou, Mám ja hrušku, Ten revúcky kostolíček znelo včera podvečer v uliciach dediny.

Sme veľmi radi, že v našej obci Liptovské Revúce sa mladí ľudia stále venujú tradíciám. Stavanie mája uskutočňujú pred kultúrnym domom každý rok. Táto tradícia je dlhoročná, ale posledných 5 rokov je to obohatené piesňami a čo si nesmierne vážime je, že mladí „bursovníci“ sú odetí do nášho krásneho revúckeho kroja a za spevu stavajú máj,“ povedala starostka, ktorá tradíciu stavania májov v krojoch obnovila pred piatimi rokmi.

Stavanie takto podľa nej dostáva slávnostnú atmosféru. Revúcki chlapci všetkých z roka na rok prekvapia krajším, vyšším a vyzdobenejším májom. „Touto cestou chceme poďakovať všetkým mladým ľudom, ktorí si vážia tradíciu, našim seniorom, ktorí im robia hudobnú kulisu a tradície odovzdávajú,“ dodala starostka, ktorá chce v starých zvykoch pokračovať.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia