V lokalite Klačník je vysadených 1000 nových stromčekov

V lokalite Klačník je vysadených 1000 nových stromčekov

RedakciaAktuality26.4.2019

Dnes sa členovia vybrali do lokality Klačník, kde za asistencie pracovníkov Mestských lesov vysadili viac ako 1000 bukových a smrekových stromov. Nebola to však jediná činnosť. Členovia združenia zároveň čistili lokalitu od haluzí, ktoré ostali na mieste po ťažbe.

Viac ako 40 dobrovoľníkov sa rozdelili do dvojíc a začali sadiť v určenom teréne mladé smreky a buky. V úvode ich však čakal stručný opis a ukážka, ako sa stromčeky správne zasadia.

Pri sadení je dôležitá vzdialenosť jednotlivých sadeničiek od seba pri smreku, sú to dva metre. Pokiaľ sa dá je dôležité sadenie v blízkosti pňov, pretože je stromček akoby lepšie chránený. Pri buku je potrebné dodržať vzdialenosť tak 1,30m. Jamky je potrebné vyhĺbiť v rozmere 35x35cm a samozrejme je dobré ich prekopať,“ vysvetlil nám Vladimír Neštepný, pestovný technik Mestských lesov Ružomberok.

Čo pripomenul bola skutočnosť, že sadenica sa bude aj naďalej vyvíjať a korene postupne zhrubnú. Preto je dôležité dodržiavať vzdialenosť medzi sadením stromkov a samozrejme aj hĺbku jamy pre koreňový systém stromu.

Štefan Kovalčík sa na brigádach zúčastňuje pravidelne.

Štefan Kovalčík je členom Občianskeho združenia dva roky a zúčastňuje sa na brigádach pravidelne. „Bol som s kamarátom Štefanom Dankom už sadiť, obkášať či natierať stromčeky nad Baničným . Myslím si, že dnešná účasť je najvyššia a veľmi sa tomu teším, že aj počasie vyšlo. Vážim si, že som členom tohto združenia a snažím sa čerpať nielen výhody, ale ísť keď sa dá aj na brigádu,“ konštatoval pre náš portál Š. Kovalčík.

Les sa obnovuje buď umelo, alebo prirodzene. „Umelý spôsobom je ten, ktorý robíme dnes my. Na holú plochu zasadíme určité druhy dnes to je smrek a dub. Prirodzený spôsob obnovy je ten, že využijeme vplyv materského porastu. Na starý porast čo tu rastie, urobíme cielene také zásahy, aby sme vytvorili podmienky pre prirodzené zmladenie. Dôležité je, že zo šišky čo opadajú a semeno, čo sa dostane do pôdy, aby vzklíčilo a rástlo. Podmienky však musíme postupne upravovať, púšťať svetlo, aby mali stromčeky dostatok vlahy. Keď už stromček dosiahne určitú výšku, potom sa dorúbe zvyšok porastu,“ vysvetlil rozdiel medzi umelou a prirodzenou obnovou lesa zástupca riaditeľa Mestských lesov Jozef Halama.

Brigáda bola pre mnohých aj novou skúsenosťou, kde sa účastníci naučili správnej technike vysádzania stromčekov. Členovia vysadili určenú lokalitu, porozprávali sa s lesníkmi o ich práci a význame lesa pre ľudí. Okrem dobrého pocitu si všetci účastníci tejto akcie pochutnali na vynikajúcom kotlíkovom guláši z hotela Malina.

Brigády sa zúčastnilo viac ako 40 členov OZ Ružomberčan

Domov účastníkov vyprevadil poďakovaním za prácu riaditeľ Mestských lesov Milan Šlávka. Naďalej s členmi OZ Ružomberčan počíta pri aktivitách pestovania lesa v Baničnom.

Sú to do roka 3 – 4 dni, ktoré venujete takýmto spôsobom zo svojho voľna lesu. Sú to veľmi užitočné dni. Aby strom samostatne rástol, potrebuje až 6 rokov našej starostlivosti," konštatoval M.Šlávka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia