V lokalite pod Gejdákom vznikne obytno-rekreačná zóna

V lokalite pod Gejdákom vznikne obytno-rekreačná zóna

RedakciaAktuality23.4.2020

Kvôli opatreniu proti šíreniu nového koronavírusu sa poslanci stretli netradične v Kultúrnom dome v Bielom potoku. Radnica na Mestskom zastupiteľstve vylúčila účasť médií a verejnosti, pričom sa odvolala na opatrenie hlavného hygienika Jána Mikasa.

Pre výstavbu rodinných i rekreačných domov

Obytno-rekreačná plocha s celkovou výmerou 6,75 hektárov bude určená pre výstavbu rodinných a rekreačných domov. Na mieste, kde sa v súčasnosti pasú ovečky, by po pravej strane v smere na Gejdák malo vzniknúť približne 60 rodinných a rekreačných domov. Pôjde pritom o nízkopodlažné domy, ktoré môžu mať suterén a dve nadzemné podlažia, alebo suterén, nadzemné podlažie a podkrovie. V areáli by mohli vzniknúť aj malé ihriská. Keďže cez lokalitu prechádza vzdušné elektrické vedenie, malo by sa riešiť preložkou do novej trasy pomocou elektrického zemného kábla.

Urbanistická štúdia zmapuje územie

Volení zástupcovia mesta schválili zadanie pre urbanistickú štúdiu zóny Ružomberok – Gejdák. Ako uviedol hlavný architekt mesta Jozef Jurčo, urbanistická štúdia bude riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie pozemkov a stavieb. Zaoberať sa bude tiež verejným dopravným a technickým vybavením a umiestnením stavieb na jednotlivých pozemkoch.

Obstarávaná urbanistická štúdia zo severnej strany zmapuje územie, ktoré je vymedzené miestnym vodným tokom a genofondovou lokalitou Slatina pod Gejdákom. Z východnej časti bude ohraničená navrhovanou plochou bývania zo západu existujúcim rekreačným areálom s penziónom Gejdák a z juhu existujúcou obslužnou komunikáciou k rekreačnému areálu.

Mesto má rozpracované viaceré projekty individuálnej bytovej výstavby, pričom vlastní pozemky jedine v lokalite pod Gejdákom. Stavať by sa malo aj Nad Dielcom, v Černovej v lokalite Hríby a v Bielom Potoku v lokalite Luhy.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia