V obciach dolného Liptova stavajú máje na Turíce

V obciach dolného Liptova stavajú máje na Turíce

RedakciaAktuality29.5.2023

V kresťanskom ponímaní ide o spomienku na zoslanie Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme, ale zároveň aj o sviatky osláv jari. A práve v tomto čase sa stavajú máje v niektorých obciach dolného Liptova – v Stankovanoch, v Švošove a aj na Hubovej. Kým niekde sa máje už váľajú, inde sa stavajú. Zaujímavosťou je, že tradíciou bolo stavať máje práve na Turíce, zvyk stavať ich 1. mája prišiel až neskôr.

Svätodušné sviatky, Rusadlá či Letnice. Aj toto sú niektoré z pomenovaní označujúce kresťanský sviatok zoslania Ducha svätého. Ide o pohyblivé kresťanské sviatky. „Turíce či Rusadlá, sa ako súbor úkonov oslavovali už v pohanských časoch. Ich staroslovanský názov je odvodený od masky zvieraťa, Tura. Táto zoomorfná postava bola bohato zastúpená v jarných ochranných obradoch. Konali sa rôzne sprievody masiek, veselé zábavy, hostiny, obchôdzky chotárov s fakľami a dôležitým aktom bolo vykonávanie hluku. Ľudia verili, že počas turíčnych sviatkov sa duše mŕtvych predkov mohli vracať na zem a ochraňovať živých. Za zomreté duše sa slávili zádušné omše, ich hroby sa skrášľovali zelenými vetvičkami. Pod vplyvom rozšírenia kresťanstva sa aj na našom území tieto sviatky nahradili slávením zoslania Ducha svätého. Turíčnu zeleň v podobe posvätených vetvičiek prijalo aj kresťanstvo na znak ochrany domu, hospodárstva či zvierat,“ hovorí etnologička Miroslava Polohová Ivanová.

Stará vrstva turíčnych obyčají postupne zanikala. V súčasnosti sa uchovávajú v podobe stavania májov, vkladania zelených vetvičiek za okná, či čistenia studničiek. V Stankovanoch majú už niekoľko rokov pod palcom stavanie mája chlapci z DHZ Stankovany. Svojím spevom im pri tom pravidelne pomáha aj Miestny odbor Matice slovenskej, či folklórna skupina Podšíp. Tak ako každý rok, aj tento rok sa stavali máje v predvečer Turíc, teda v sobotu 27. mája.

„Tento rok stavali máje aj mládenci svojim dievčatám po dedine, postavili 6 májov v dedine a potom obecnú májku nakoniec. Dievčatá ozdobili vrcholec, chlapci ho pripevnili a spoločnými silami postavili. Pri stavaní mája im spievali dievčatá zo skupiny Stankovianka so svojím harmonikárom Zdenkom Buliakom a pomáhali aj dievčatá a deti z Podšípu. Táto každoročná tradícia sa opäť vydarila, spievalo sa ešte dlho po postavení mája,“ hovorí Ľudmila Malchová, predsedníčka MOMS v Stankovanoch.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia