V piatok máte poslednú šancu vybaviť si voličský preukaz

V piatok máte poslednú šancu vybaviť si voličský preukaz

RedakciaAktuality28.3.2019

Hlasovací preukaz ste si mohli vyžiadať od obce žiadosťou, ktorú ste museli podľa podmienok doručiť obci alebo mestu 15 dní pred konaním volieb. Osobne si ho však môžete vyžiadať a prevziať najneskôr deň pred konaním volieb, ktorý pripadá na piatok 29. marca 2019. Podľa informácií pre voliča, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, je zrejmé, že požiadať oň môžete len v úradných hodinách obce alebo mesta, ktoré sa líšia. O preukaz teda môžete žiadať len na príslušnom Mestskom úrade alebo Obecnom úrade, do ktorého spadáte podľa trvalého pobytu. Ružomberský Mestský úrad bude voličské preukazy vydávať v piatok do 14:00 hodiny.

Ak požiadate o vydanie hlasovacieho preukazu, vyškrtnú vás zo zoznamu voličov v príslušnom okrsku. Svoj hlas tak budete môcť dať v ktoromkoľvek meste a okrsku na Slovensku. Ak sa ale rozhodnete predsa voliť v mieste trvalého bydliska, do zoznamu vás komisia opäť dopíše.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia