V Ružomberku prevládajú ženy a katolíci

V Ružomberku prevládajú ženy a katolíci

RedakciaAktuality27.1.2022

Zároveň sú k dispozícii základné údaje o veľkostných skupinách obcí, o krajine narodenia, o vekovej štruktúre, o náboženskom vyznaní, národnosti a materinskom jazyku.

V okrese Ružomberok žilo podľa posledného sčítania obyvateľov 57 392 ľudí. Z nich bolo 51,27 percent žien a zvyšok 48,73 percent boli muži. V okresnom sídle býva 27 407 ľudí. Z nich je 27 407 mužov (47,79 %) a žien je 14 309 (52, 21 %). Najväčšou obcou na dolnom Liptove sú Liptovské Sliače, ktoré majú 3718 obyvateľov, v nej je 1859 žien a rovnaký počet tvoria aj muži.

Druhá najpočetnejšia obec je Likavka, ktorá má 2987 obyvateľov, žien je 1536 (51, 42%), zvyšok sú muži. Tretia priečka v počte obyvateľov pripadla Liptovskej Lúžnej, ktorú si pre život vybralo 2782 ľudí, z nich je 1399 žien (50,29 %). Najmenšou obcou v Ružomberskom okrese je Potok, ktorý obýva 98 osôb, z nich je 53 mužov, zvyšok sú ženy.

V Ružomberskom okrese žije 318 cudzincov, čo je 0,56 percent z celkového počtu obyvateľstva. V okresnom sídle ich napočítali 198, čo predstavuje 0,72 percent z celkové počtu obyvateľov.

V Ružomberskom okrese sa k slovenskej národnosti hlási 94, 99 percent obyvateľov, okrem nich tu žije 69 Maďarov (0, 12 %), 96 Rómov, 216 Čechov a k ostatným národnostiam sa prihlásilo 2411 obyvateľov. V samotnom Ružomberku žije okrem Slovákov ešte aj 43 Maďarov, 91 Rómov, 129 Čechov, 129 Ukrajincov, 8 Rusínov a 1811 sú obyvatelia iných národností.

Ružomberok sa označuje ako mesto, kde prevládajú katolíci. Toto hodnotenie potvrdilo aj posledné sčítanie obyvateľov. ŠÚ SR zistil, že 17 093 obyvateľov patrí k rímskokatolíckej cirkvi, čo je 62, 37 percent, ale je to o 10 percent menej ako je okresný priemer. K Evanjelickej cirkvi a.v na Slovensku sa hlási 1159 veriacich, (4, 23 %), gréckokatolícke vyznanie uviedlo 218 osôb, (0, 8 %), pravoslávnej cirkvi sa prihlásilo 67 osôb (0, 24 %), náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia má 42 priaznivcov (0, 15 %), Evanjelická cirkev metodistická má 17 vyznávačov (0,06 %), Kresťanské zbory na Slovensku majú 67 členov (0,24 %), Apoštolská cirkev päť veriacich (0,02), Bratská jednota baptistov 54 ľudí (0, 2 %). Cirkev bratská 2 (0,01 %), Cirkev adventistov siedmeho dňa 16 (0,06 %), Židovskú obec tvorí osem veriacich (0,01 %), Starokatolícka cirkev 16 členov (0,06 %) a

Novoapoštolská cirkev má jedného člena. V Ružomberku máme aj 27 vyznávačov budhizmu, 25 islamistov, štyroch prívržencov hinduizmu. V Ružomberku žije 6327 ľudí bez náboženského vyznania. V najväčšej liptovskej obci L. Sliače je až 90 percent obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia