V Ružomberku sú nedostatočne osvetlené takmer všetky ulice

V Ružomberku sú nedostatočne osvetlené takmer všetky ulice

RedakciaAktuality4.7.2023

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku rozhodlo o komplexnej rekonštrukcii verejného osvetlenia prostredníctvom úveru od Environmentálneho fondu vo výške 2,8 milióna eur. Dôvodom je jeho fyzická a morálna zastaranosť, ktorá má vplyv na prevádzkové a údržbové náklady.

Sústavu verejného osvetlenia v meste zabezpečuje 3 016 kusov svietidiel rôzneho veku. Len tretina svietidiel je mladších ako päť rokov, polovica je starších ako je ich morálna životnosť.

Nedostatočné osvetlenie je takmer všade

„V Ružomberku nie sú zvláštnosťou 30 rokov staré svietidlá osadené neúčinnými svetelnými zdrojmi, rozbitými svetelnočinnými krytmi, so skorodovanou reflektorovou sústavou, ktorých súčasná svetelná účinnosť je iba zlomkom pôvodnej. Modernizácia a rekonštrukcia osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia je jednou z ciest ako zhospodárniť jej prevádzku a tak znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie a na údržbu,“ vysvetlil primátor Ľubomír Kubáň. Dodal, že v rámci projektu Smart technológie mesta Ružomberok bolo doteraz vymenených 337 svietidiel.

V súčasnosti nastávajú situácie, keď pri maximálnej funkčnosti celej svetelnej sústavy sú nedostatočne osvetlené takmer všetky ulice. Nesystematickým pridávaním či dopĺňaním svietidiel zároveň vznikla sústava osvetlenia, kde na každej ulici je viacero druhov svietidiel s rozdielnymi upevneniami, rozdielnym výkonom a najmä rozdielnym typom svetelných zdrojov. Takáto neunifikovaná sústava je z hľadiska správy a údržby veľmi náročná a dlhodobo nevýhodná a to najmä vtedy, ak neexistuje presná databáza použitého materiálu.

„Problémom sú aj stožiare verejného osvetlenia v meste, ktoré boli postavené pred 30 až 50 rokmi. Ich pätice nie sú dostatočne utesnené, sú labilné a dochádza k ich rýchlemu poškodeniu. V súčasnosti pätice neodolávajú ani minimálnym prejavom vandalizmu, samovoľne odpadávajú, sú otvorené, pričom vzniká nebezpečenstvo dotyku osôb a zvierat s časťou sústavy, ktorá je pod napätím,“ vysvetlil primátor mesta.

Urobia to na tri etapy

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia by nemala trvať dlhšie ako štyri roky. V prvej etape mesto v budúcom roku vymení 1 700 kusov výbojkových svietidiel za LED technológiu, ktorá predpokladá celkovú ročnú úsporu na nákladoch v sume viac ako 311-tisíc eur.

V druhej etape (2024 – 2025) komplexne obnoví verejné osvetlenie v jednotlivých vytypovaných lokalitách. Tretia etapa bude zameraná na dokončenie obnovy a rozšírenie siete verejného osvetlenia a trvať by mala do júla 2026.

Úver vo výške 2,8 mil. z Environmentálneho fondu bude mesto čerpať 20 rokov s výhodnou úrokovou sadzbou 0,1 %bez ďalších poplatkov za poskytnutie úveru, predčasné splátky alebo za monitoring úveru. Celková ročná splátka úveru bude v roku 2024 vo výške 65 655 eur.

Časť svietidiel vo Vyšnom Matejkove, Bielom Potoku a v Novej Černovej plánuje mesto zafinancovať prostredníctvom nenávratného finančného príspevku vo výške stotisíc eur z Environmentálneho fondu. Spolu by sa malo vymeniť celkom 146 svietidiel, najviac 56 v Novej Černovej, 50 v Bielom Potoku a 40 kusov vo Vyšnom Matejkove. Uvedené lokality vybrali na základe zlého stavu svietidiel a zároveň sú to okrajové časti Ružomberka, kde hrozí stret obyvateľov s divou zverou.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia