V Ružomberku začalo zisťovanie rodinných účtov

V Ružomberku začalo zisťovanie rodinných účtov

RedakciaAktuality8.12.2020

Mestský úrad informuje, že od včera až do 22. januára 2022 bude vo vybraných domácnostiach v Ružomberku prebiehať štatistické zisťovanie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. V tomto období navštívi vybrané domácnosti v Ružomberku zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v osobitným poverením.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 308 samospráv, medzi nimi aj Ružomberok. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 800 domácností.

Výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

„Všetky informácie a názory, ktoré Štatistickému úradu obyvatelia poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Dôverné štatistické údaje ochraňuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri výkone svojej práce dozvedia,“ povedal hovorca mesta Viktor Mydlo.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke www.statistics.sk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia