V Ružomberku začína zber biologicky rozložiteľného odpadu

V Ružomberku začína zber biologicky rozložiteľného odpadu

RedakciaAktuality20.3.2023

Po zimnej prestávke, kedy je zvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) nerentabilný, Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú tento typ odpadu zbierať 27. marca.

Obyvatelia už môžu napĺňať hnedé nádoby. Ich obsah skončí v mestskej kompostárni. V roku 2020 vyprodukovala 900 ton kompostu s certifikátom využitia na poľnohospodárske účely. V roku 2021 to bolo už 1500 ton, použili na to 2400 ton BRO. Minulý rok to bolo ešte o sto ton viac.

Triedenie je výhodné

„Hnedé kontajnery sú určené len na zelený odpad, no ľudia do nich hádžu aj veci, ktoré tam nepatria. Jeho obsah potom nemôžeme použiť na kompost, skončí v bežnom komunálnom odpade a následne nevyužitý na skládke. To zvyšuje náklady, čo sa premietne do poplatku, ktorý platia občania. Malo by byť v záujme každého, aby odpad, ktorý sa dá vyseparovať, nielen zelený, ale aj sklo, plasty, papier, kov, dávali do nádob na to určených,“ povedal riaditeľ Komunálnych služieb Mesta Ružomberok Jozef Bašary.

Pokiaľ majú obyvatelia Ružomberka viac BRO - konáre, pohrabané lístie a podobne, môžu ho doviezť do kompostárne. Spracovanie na materiál použiteľný do záhrad či na polia trvá približne mesiac. Nový kompost bude odberateľom k dispozícii v máji. Odobrať si ho môžu obyvatelia mesta zadarmo, pretože si platia poplatky za odpad, kompost je v ňom započítaný.

Vývoz podľa harmonogramu

Zberná sieť BRO v meste sa neustále rozširuje. „Minulý rok sme vydali približne sto nových 120 a 240 litrových nádob pre rodinné domy. Aj v prípade novostavieb si môžu ich majitelia prísť vziať k nám takýto kontajner,“ dodal Bašary.

Vývoz sa uskutočňuje v jednotlivých mestských častiach podľa zaužívaného harmonogramu.

Modrá zóna, do ktorej patria Hrboltová, Nová Hrboltová, Černová a Rybárpole, má vývozný deň pondelok. Červené Centrum mesta, Klačno, Polík, Satelity a Pod Kalváriou majú určený utorok. V stredu vyprázdnia hnedé kontajnery v Baničnom, Rovni, Lazinách a Bystrickej ceste, sú v zelenej zóne. Posledným vývozným dňom je štvrtok, platí pre školy v centre mesta, Biely Potok a ostatné časti, pridelili im žltú farbu.

Biologický rozložiteľný odpad

Pochádza zo záhrad a parkov tvorí ho aj potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných zariadení aj porovnateľný odpad z potravinárskych závodov pred tepelným spracovaním. Je ním klasický zelený odpad, medzi ktorý patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie, zelenina, zbytky z kávy, čaju, škrupiny z vajec, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia