V školách s novými pravidlami

V školách s novými pravidlami

RedakciaAktuality27.5.2020

Do ružomberských školských lavíc v júni nastúpi takmer 960 žiakov a do materských škôl približne 360 detí. Nemohli pritom umiestniť všetkých škôlkarov, ktorí chodili do týchto zariadení predtým, keďže sa počíta s kapacitnými obmedzeniami.

„V prvom rade sme sa snažili umiestniť predškolákov, deti zamestnancov zdravotníctva, armády, policajného zboru, a takisto sme vyšli v ústrety aj matkám, ktoré sú samoživiteľky,“ povedal vedúci oddelenia školstva mestského úradu Jozef Pažítka.

Z 10 materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto bude v prevádzke osem. Na materskej škole Riadok v súčasnosti robia rekonštrukciu a materská škola v Hrboltovej nebude otvorená pre nízky počet prihlásených. Deti z týchto škôlok rozmiestnia do iných.

Zásadnou zmenou je to, že jednotlivé triedy žiakov budú umiestnené ako izolované skupiny, ktoré sa medzi sebou nebudú stretávať. V prípade materských škôl môže takto spolu fungovať 15 detí, v základnej škole sa vytvorí trieda 20 detí.

Vyučovanie po novom

Okrem pravidelnej dezinfekcie priestorov budú deti viac času tráviť vonku. Počas dopoludňajšieho vyučovania bude so žiakmi v triede jeden učiteľ. Pre deti do štvrtého ročníka sa teda zásadná zmena neudeje, u piatakov by mal počas dňa fungovať tiež len jeden pedagóg, hoci doposiaľ boli zvyknutí, že na každý predmet prišiel iný učiteľ.

„Posilnené budú kľúčové predmety ako matematika a slovenčina, ktoré budú pretkávané aj oddychovou časťou vonku. Ak bude v triede matematikárka, v ten deň sa bude venovať svojmu predmetu, učiteľ prírodovedy bude rozoberať učivo z prírodovedy. V tomto mesiaci sa už nemusí škola v plnom rozsahu riadiť školským vzdelávacím programom. Ide predovšetkým o zopakovanie vedomostí, a aby sa deti v septembri dostali na jednu štartovaciu pozíciu,“ doplnil Pažítka.

Zároveň sa bude naďalej uskutočňovať dištančné vzdelávanie pre 6-9 ročník, pretože ich sa otvorenie škôl netýka. Takýmto spôsobom sa budú učiť aj mladšie deti, ktoré v júni nebudú sedieť v škole.

Deti z rôznych ročníkov sa nebudú stretávať ani v družine

V školskom klube sa za normálnych okolností stretávajú rôzne vekové kategórie. Fungovanie sa preto aj tu mení. Ráno pred začatím vyučovania nebudú môcť družinu žiaci využívať. „Museli by sa tam deti stretnúť, potom sa znova rozdelia a celý zmysel oddelenia a izolovania skupín by sa stratil,“ vysvetlil šéf odboru školstva.

„Jedna trieda v škole by mala pôsobiť ako jedno oddelenie školského klubu. Ak napríklad v černovskej škole mali dva oddelenia v školskom klube detí, teraz by ich mohlo byť až päť. Aby sme zamedzili vzájomným kontaktom, tak napríklad prvácka trieda by mala v tom istom zložení fungovať aj v školskom klube,“ uviedol Pažítka.

Podľa jeho slov by sa to dalo zrealizovať, aj keď sa z jednej triedy prihlási menej detí. V zálohe je totiž k dispozícii ešte niekoľko učiteľov. Zo skúseností však vie, že keď prídu teplé dni, záujem o školský klub klesne aj o polovicu. Počíta preto s tým, že hoci deti budú nahlásené, počty sa môžu ešte meniť.

Sprísnené podmienky aj pre obedy

V materských školách sa deti budú stravovať v triedach, alebo ak majú vlastnú jedáleň, chodiť tam budú len po jednej skupine. V základných školách budú môcť byť v jedálni aj dve skupiny, ale budú musieť byť oddelené. „Aby sa aj v jedálni zamedzilo miešaniu skupín, najskôr dajú obed jednej skupine, keď sa usadia vydajú obed ďalšej skupine. Kapacita jedálne na Zarevúcej je 140 stravníkov. Dve skupiny po dvadsať detí sa tam úplne stratia,“ dodal pre náš portál Pažítka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia