V Stankovanoch majú nové moderné železničné nástupištia

V Stankovanoch majú nové moderné železničné nástupištia

RedakciaAktuality18.10.2021

V rámci prvej etapy bola už na jeseň 2020 zrealizovaná rekonštrukcia 1. traťovej koľaje od Kraľovian v smere na Ľubochňu a tento rok na ňu nadviazala rekonštrukcia 2. traťovej koľaje v smere od Ľubochne do Kraľovian. Práce na druhej traťovej koľaji začali už v marci a následne až do augusta prebiehala dlhodobá výluka. Súčasne prebiehala oprava železničných mostov. Výrazne sa zmenil vzhľad nástupišťa, a tiež zastávok. Nástupište sa stalo bezbariérovým a posunulo sa z oblúku na rovnejšiu časť. Podľa najnovších normatív, trate, ktoré sú zaradené do tratí európskeho koridoru nemôžu mať zastávky v oblúku. Nástupište sa preto posunulo viac smerom k Ľubochni. Výsledkom vylukových prác je taktiež zmodernizované priecestie v centre obce.

Viacerí obyvatelia obce sa pýtali, prečo nebola namontovaná aj protihluková stena. Podľa starostu obce Vladimíra Urbana je to preto, že išlo o rekonštrukciu, nie modernizáciu trate. „Toto je len rekonštrukcia, aj v projektovej dokumentácii, ktorú sme vraj mali možnosť pripomienkovať v roku 2017 a 2018, je definovaná len ako rekonštrukcia, a protihlukové steny sa robia len v rámci modernizácie trate. Poslanci sa pýtali, prečo to bolo možné v Sučanoch. Podľa vyjadrenia zástupcu železníc, tam to ale nerobila železnica. To bola vyvolaná investícia v rámci výstavby diaľnice,“ uviedol starosta obce Vladimír Urban. Modernizácia trate je samozrejme naplánovaná, ale ide skôr o dlhodobé výhľady. „Modernizácia je naplánovaná, už som videl výkresy niekoľkých variant. Za dedinou by mal byť železný most a mal by trať posunúť viac za dedinu, na druhý breh Váhu. Táto varianta sa pravdepodobne neuskutoční, vyžadovala by si pravdepodobne asanácie niektorých domov. Ďalšia varianta bola, že sa železnica prenesie do železničných tunelov v Kope. Ale to sú skôr dlhodobé výhľady do budúcnosti, možno tak o 25 až 40 rokov, keď bude prebiehať skutočná modernizácia železničnej trate,“ doplnil starosta.

Stankovany sa tak môžu tešiť krásnemu novému modernému nástupišťu, avšak budova železničnej stanice zostala takmer nedotknutá. „Budova našej železničnej zastávky, má taký zvláštny, horský, rakúsky ráz. Bola vybudovaná, resp. dobudovaná okolo roku 1915. Pôvodne tam stal len taký strážny domček a čakárne boli dostavané v roku 1915. Od roku 1915 tu zastavovali aj vlaky. Dovtedy vlaky zastavovali až v Ľubochni. V tom roku sa začala stavať aj stanica na Švošove. V Ľubochni sa stanica rozšírila a postavila sa aj železničná bytovka, ktorá tam stojí dodnes.“

Tieto budovy sú aj pamiatkovo chránené. Sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. „No žiaľ podpísali sa pod ne zásahy ľudí, ktorí nerešpektovali to, že to je kultúrna pamiatka. Trošku nás mrzelo, že keď už sa opravuje trať, prečo sa neopravuje aj budova železničnej zastávky. Tak sme zvolali rokovanie. Ešte vlani niekedy v októbri 2020, bolo prvé rokovanie za účasti Pamiatkového úradu, kde sa zúčastnili aj zástupcovia železníc. Dozvedeli sme sa akurát toľko, že trať rekonštruuje iná zložka železníc a budovy majú na starosti zase iní zástupcovia železníc a títo ešte nemajú spracovanú ani projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy. Kedy sa k nej pristúpi, ani nevedeli povedať, vraj ak všetko dobre pôjde, tak možno o štyri roky. Jedine, čo sa podarilo vyriešiť, že opravili aspoň tu vypadávajúcu časť výdrevy na severozápadnej strane a trošku poopravovali odkvapy, ktoré tiekli priamo na cestujúcu verejnosť,“ hovorí starosta.

Okrem nových moderných zastávok pre cestujúcich na nástupišti smerom na Kraľovany stále stojí aj pôvodná plechová čakáreň, ktorá už prestala plniť svoj účel. Podľa starostu ju však železnice neplánujú odstrániť a má tam vraj zostať. „Podľa železníc projektová dokumentácia na rekonštrukciu trate a nástupišťa neuvažovala, že by sa mala odstrániť. Protestoval som proti tomu, ja som chcel potok, nad ktorým čakáreň stojí na paneloch zatrubniť a urobiť tam malé parkovisko. Koryto potoka pri miestnej komunikácii je v tomto mieste veľmi hlboké, chodci ani ostatní účastníci cestnej premávky nie sú chránení ničím, žiadnym zábradlím, žiadnym zvodidlom. Tento stav pretrváva už dlho. Je to nebezpečné, niekoľkí obyvatelia tam už spadli. Zatrubnením potoka by sa vytvorilo niekoľko miest na parkovanie. Z plechovej búdy, teda pôvodne čakárne, som mal v úmysle spraviť sklad posypového materiálu na zimnú údržbu ciest. Žiaľ, železnice sú neoblomné, takže zatiaľ sa nepodarilo dospieť k rozumnému kompromisu,“ dodáva starosta obce.

Text a foto: Stanislava Bruk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia