V stredu poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc

V stredu poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc

RedakciaAktuality29.9.2020

Výstavba nad Dielcom

Z uplynulého mestského zastupiteľstva. Foto: Viktor Mydlo

Počas rokovania sa poslanci budú zaoberať individuálnou bytovou výstavbou nad Dielcom. Mesto obstaráva Územný plán zóny Ružomberok, aby v podrobnejšej mierke vyriešilo spôsob zástavby v lokalite Nad Dielcom - a to komunikačnú sieť, inžinierske siete, regulatívy pre osadenie a riešenie stavieb. Na jednej strane má plán brať do úvahy dobré životné prostredie a výhľady na mesto, na druhej strane je územie na niektorých miestach problematické. A to preto, že sklon svahu sa pohybuje na niektorých miestach nad 12% a problémom je tiež stará skládka komunálneho odpadu zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. V oblasti sa v súčasnosti nachádza orná pôda, lúky a pasienky.

Problematický štatút Vlkolínca

Poslanci budú tiež riešiť protest prokuratúra ku štatútu mestskej časti Vlkolínec. Štatút by mali volení zástupcovia obyvateľov zmeniť v navrhovaných šiestich častiach. Podľa prokuratúra je totiž takáto úprava v rozpore so zákonom. Okrem iného je sporná napríklad i časť, ktorá uvádza: „Štatút je záväzný pre každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá sa na území nachádza". Vlkolíncu sa budú poslanci venovať aj v ďalších bodoch. Zaoberať sa budú Memorandom o spolupráci medzi mestom a Občianskym združením Vlkolínec. Schvaľovať budú tiež Územný plán zóny Ružomberok, pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec.

Kontrola, autobusová doprava i miestne komunikácie

Venovať sa budú aj z kontrole Najvyššieho kontrolného úradu, a to konkrétne opatreniam na zníženie administratívnej záťaže obyvateľov. Radnica prijala viaceré opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole.

Poslanci sa v stredu budú zaoberať tiež investičnou výstavbou v meste, rozoberať budú aj priebeh verejného obstarávania mestskej autobusovej dopravy a riešiť budú aj bezbariérové úpravy miestnych komunikácií. Celý program mestského zastupiteľstva je dostupný na internetovej stránke mesta.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia