V Univerzitnej knižnici diskutovali o bezpečnosti detí v online priestore

V Univerzitnej knižnici diskutovali o bezpečnosti detí v online priestore

Stanislava Bruk LuckáAktuality9.2.2024

V priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v utorok 6. februára uskutočnila konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024. Organizátormi konferencie boli Katolícka univerzita v Ružomberku, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVaR SR) a nezisková organizácia digiQ.

Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečnejšieho internetu, ktorý je zameraný na bezpečnejšie a zodpovednejšie používanie internetu prevažne v skupine detí a mladých. Cieľom konferencie bolo zdieľať poznatky a skúsenosti, diskutovať o výzvach a príležitostiach digitálneho sveta a spoločne hľadať riešenia.

Výskumný tím z Katolíckej univerzity tvorili Juraj Holdoš, Pavel Izrael, Angela Almašiová a Katarína Kohútová. Predstavili výsledky reprezentatívneho výskumu Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023. Spolu s kolegami sme odprezentovali výskum, ktorý bol realizovaný v rámci celého Slovenska, teda ponúkamekvalitné a spoľahlivé dáta. Zamerali sme sa na témy ako trávenie voľného času, používanie internetu deťmi a dospievajúcimi. Odzneli výsledky týkajúce sa napr. sextingu, kyberšikany, a pod.,“ hovorí Angela Almašiová, členka výskumného tímu Katolíckej univerzity.

Konferencia prebehla v štyroch sekciách: vedeckej, dvoch odborných a jednej doktorandskej. Ponúkla priestor na prezentáciu výskumných zistení a diskusiu medzi zástupcami akademikov a odborníkmi pracujúcimi priamo s deťmi. „Bol to už druhý ročník konferencie, kde sa mohli stretnúť ľudia,  ktorí pôsobia v neziskovom sektore, na akademickej pôde, v štátnej správe na ministerstve a zároveň rôzni odborníci z praxe, teda učitelia základných a stredných škôl a študenti. V jednotlivých sekciách sa táto problematika rozoberala nielen  z teoretického hľadiska, ale aj z toho praktického. Kolegyňa z univerzity Konštantína Filozofa z Nitry  napr. odprezentovala metodiku, ktorá sa venuje práve kyberšikane. Následne sa rozvinula debata so zástupcami základných škôl, ktorí by si to nejakým spôsobom vedeli predstaviť implementovať do vyučovacieho procesu,“ hovorí Almašiová.

Účastníci konferencie si mohli vypočuť príspevky Ľuboša Kukliša, zástupcu z Európskej komisie, psychologičky Evy Gajdošovej z Paneurópskej vysokej školy, Vladimíra Lichneraz Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a výskumného tímu z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem hlavných prednášajúcich vystúpilo s príspevkami ďalších 23 hostí.Konferencia sa ukazuje ako veľmi dobrá platforma, kde samôžu stretnúť akademici s praktikmi. Ten akademický pohľad, ktorému je často vytýkané, že ostáva len za múrmi univerzity sa dostáva aj medzi praktickú odbornú verejnosť. A takisto aj my sme si spätne vypočuli názory, ktoré priniesli ľudia z praxe a môžeme nad nimi rozmýšľať v budúcich výskumoch alebo projektoch. Na Slovensku v súčasnosti nie je konferencia alebo platforma, ktorá sa venuje bezpečnosti deti v digitálnom priestore. Mali sme prihlásených viac ako 30 aktívnych účastníkov, aj preto zvažujeme, že by sme sa stretávali každý rok,“ dodáva Almašiová.

Z príspevkov, ktoré na konferencii zazneli bude zostavený recenzovaný zborník, ktorý nájdete na stránkach euko.ku.sk.Na tejto stránke je aj správa z reprezentatívneho výskumu Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia