Veľké zmeny v mestskej doprave

Veľké zmeny v mestskej doprave

RedakciaAktuality22.1.2020

Ako uviedol zástupca ružomberského primátora Ján Bednárik, týmto spôsobom chcú priblížiť nové trasovanie liniek MAD a zistiť od obyvateľov názory na uvedené zmeny. Podobné stretnutia zorganizujú aj v ďalších častiach mesta, v Baničnom, Hrboltovej, Klačne. Tým chcú obyvateľov pripraviť na chystané zmeny.

Posudzovali rôzne varianty trasovania

O celom projekte ružomberskej MAD informoval jeho jeden zhotoviteľov, Tomáš Mišovič, poradca ružomberského primátora pre dopravu a infraštruktúru. Zdôraznil, že posudzovali rôzne varianty trasovania liniek mestskej hromadnej dopravy. Pripravili ich na základe informácií, ktoré získali z terénu o pohybe cestujúcich a tiež o vyťažení jednotlivých spojov. Zobrali do úvahy aj zastavanosť územia, ktorými prechádzajú jednotlivé trasy.

Zmeny by mali platiť od júla

„Na základe získaných údajov o vyťaženosti jednotlivých liniek sme pripravili cestovný poriadok. Nevylučujeme, že do neho zapracujeme pripomienky od občanov, ktoré sa na stretnutiach s nimi dozvieme,“ povedal Mišovič Na otázku prečo najskôr nekonzultovali pripravované zmeny s občanmi uviedol, že podľa neho by mali koncepciu pripraviť odborníci. Chystané zmeny konzultovali s členmi dopravnej komisie. „Pred občanov sme prišli s konkrétnymi návrhmi a o tých budeme diskutovať,“ povedal Mišovič. Prízvukoval, že všetko je zatiaľ otvorené. Predpokladajú, že nový harmonogram bude platiť od 1. júla.

Tomáš Mišovič, poradca ružomberského primátora pre dopravu a infraštruktúru

Na štyroch trasách vzniknú aj prestupné uzly

Ružomberská MAD podľa navrhovanej koncepcie bude mať štyri farebne odlíšené trasy. Tie sa budú križovať a na niektorých miestach tak vzniknú prestupné uzly. Na týchto miestach budú môcť cestujúci prejsť na inú trasu a dostať sa na požadované miesto. Trasovanie MAD je navrhnuté tak, aby pokrylo celé územie mesta. MAD bude premávať aj k mestskému cintorínu. Obyvateľov mesta zaujímalo to, ako dlho budú čakať na jednotlivé prestupy. Podľa zástupcov ružomberskej radnice by to malo byť len niekoľko minút. Ak by autobus meškal, druhý naň musí počkať, čo bude operatívne riešiť dispečer.

Zladenie s príchodmi a odchodmi vlakov

Občania zároveň poukázali aj na fakt, že mestská doprava je v súčasnosti nevhodné zladená s odchodmi a príchodmi vlakov. Ako uviedol Mišovič, pri vytváraní nových grafikonov MAD počítali s tým, aby sa cestujúci mohli dostať včas k odchodom vlakov, prípadne nemuseli dlho čakať na spoj, ktorý ich po príchode vlaku dopraví domov. Po novom by mali cestujúci prichádzať na vlakovú stanicu asi desať minút pred odchodom spoja. Pripustil, že ak vlaky budú meškať, bude to zložité. Spoj MAD by zo železničnej stanice nemal odísť skôr, ako príde vlak, ale bude to závisieť od dĺžky času meškania.

Nový systém nemá diskrimovať mestské časti a sídliská

Poslankyňa ružomberskej mestskej časti Roveň Mária Kramárová očakáva, že nový systém MAD prinesie veľké zmeny a celá organizácia bude prínosná pre mesto. Už na verejnom prerokovaní projektu ružomberskej MAD na Rovni zazneli pripomienky, aby sa nezabudlo na potreby obyvateľov Bieleho Potoka. Tamojšie deti cestujú do škôl v rôznych častiach mesta a mnoho ľudí navštevuje lekárov vo Vojenskej nemocnici. Zástupcovia ružomberskej radnice zdôraznili, že nový systém MAD by nemal diskriminovať žiadnu mestskú časť a sídlisko. Pripomienkami od občanov sa budú zaoberať a v prípade potreby ich zakomponujú do grafikonu.

Prevádzka spojov má byť aj ekologická

Zhotovitelia projektu MAD uviedli, že im ide aj o ekológiu prevádzky autobusových liniek. Mesto nemôže prispievať na neefektívne spoje, pretože každoročne rastú náklady na mestskú dopravu. Zástupcovia ružomberskej radnice chcú zvýšiť záujem o MAD, aby ľudia menej využívali vlastné automobily. Pomohlo by to čiastočne vyriešiť problémy s parkovaním meste a čím by sa znížila aj prašnosť.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia