Veľkokapacitné kontajnery so zmenami

Veľkokapacitné kontajnery so zmenami

RedakciaAktuality27.4.2020

Novú koncepciu pristavovania veľkokapacitných kontajnerov (VKK) pripravilo v tomto roku mesto v spolupráci s Technickými službami Ružomberok,a.s. Pôvodne sa kontajnery rozmiestňovali v meste niekoľkokrát do roka. Ružomberčania už počas uplynulých dní nabehli na nový systém.

Udialo sa tak z dôvodov prebiehajúcich legislatívnych zmien skládkovania komunálneho odpadu a tiež v snahe vytriediť čo najviac zložiek z komunálneho odpadu. Mesto Ružomberok bude po novom pristavovať VKK trikrát ročne v jednotlivých obvodoch.

K tejto zmene sme boli nútení pristúpiť z dôvodu vysokého finančného zaťaženia vo forme zákonných poplatkov, ktoré musí mesto Ružomberok odvádzať štátu,“ informuje radnica.

Ako uvádza samospráva, oproti minulému roku nárast finančných nákladov na skládkovanie v roku 2020 predstavuje približne 50-tisíc eur navyše pri ročnej produkcii 10-tisíc ton komunálneho odpadu.

Ďalším z dôvodov, prečo mesto pristupuje k tomuto kroku je uzatvorenie skládky odpadov Biela Púť. Zároveň v roku 2021 musí byť každý komunálny odpad triedený. „Za posledné 2 roky mesto dosahuje len 40% úroveň vytriedenia, čo je stále podpriemerné a to sa následne prejavuje vo finančnom zaťažení mesta,“ doplnila radnica.

Nový spôsob spočíva v umiestnení štyroch kontajnerov na jedno stojisko. Tam budú občania separovať odpad priamo na mieste, kde na kontrolu triedenia dohliadne pracovník technických služieb. VKK budú rozdelené na elektro odpad, drevený, biologický odpad a veľkoobjemový odpad.

Okrem toho je občanom k dispozícii aj prevádzka zberného dvora odpadov v areáli Technických služieb Ružomberok, a .s., na ktorom môžu bezplatne odovzdať odpad v pondelok, stredu, piatok a sobotu. Otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke Technických služieb mesta.

Predpokladám, že ľudia si na to zvyknú a naučia sa triediť odpad a tým zvýšime separáciu, ktorá v meste chýba,“ konštatoval viceprimátor Ján Bednárik.

Harmonogram rozmiestnenie VKK nájdete TU

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia