Veni Sancte zahájilo nový akademický rok na Katolíckej univerzite

Veni Sancte zahájilo nový akademický rok na Katolíckej univerzite

RedakciaAktuality22.9.2022

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23 v Katolíckej univerzite sa začalo slávnostnou bohoslužbou Veni Sancte v Univerzitnom kostole Svätej rodiny v Ružomberku - Rybárpoli.

Pokračovalo slávnostným zasadnutím akademickej obce a pozvaných hostí v Aule sv. Jána Pavla II., spojené bolo s inauguráciou rektora. Zúčastnili sa ho nielen najvyšší predstavitelia Katolíckej univerzity ale aj vysokých škôl na Slovensku, prišli hostia z Čiech, Poľska a Litvy. Nechýbali významní predstavitelia cirkvi, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, spišský biskup Ján Kuboš, žilinský biskup Tomáš Galis.

Ťažké obdobie

„Nestrachujme sa o budúcnosť, buďme pripravení, pracujme, nezaháľajme, ale nenechajme sa ovládať obavami a zviazať do kazajky strachu. Svojimi trápeniami ničomu neprospejeme. Treba opäť nabrať dych, vysúkať rukávy a venovať sa svojmu poslaniu, ktoré spočíva vo vede, výchove a vzdelávaniu. K tomu sme poslaní,“ povedal počas svojho prejavu rektor univerzity Jaroslav Demko. Dodal, že toto všetko sa deje v dobe, keď museli varovať pred kolapsom vzdelávania, Podľa neho je veľkou škodou, že najvyšší stupeň vzdelávania je na chvoste politického záujmu.

Rektor zrekapituloval uplynulé štyri roky, počas ktorých tiež zastával najvyššiu funkciu na univerzite. „Pripomenuli sme si dvadsiate výročie založenia, naštartovali sme vnútorný systém kvality, zvládli sme pandémiu, vrátane prechodu na dištančnú výučbu, pomohli sme našim ukrajinským študentom a ich rodinám, obhajovali sme akademické práva a slobody, aktívne sa zapájali do diskusie o podobe novely vysokoškolského zákona.“

Ďalším úspešným rokom v rozvoji univerzity bolo založenie konzorcia U10+ s partnerskými univerzitami a prehĺbenie ich vzájomnej spolupráce.

Bez pomoci mnohých by to nešlo

Rektor nezabudol poďakovať všetkým, ktorí pomohli univerzite a prispeli k šíreniu jej dobrého mena. „Ďakujem členom akademického senátu a kolegom, miestnej samospráve, ale aj študentom a študentkám, rodinu a priateľom. Veľká vďaka patrí podporovateľom aj dlhoročnému donorovi Mondi SCP na čele s Milanom Fiľom.“

Jaroslav Demko sa venoval aj budúcnosti a výzvam, ktorým musia spoločne čeliť. Podľa neho je na najbližšie štyri roky potrebné vytvoriť odolný a adaptabilný akademický vzdelávací ekosystém. Ten si vyžaduje prvky ekosystému, ktoré komunikujú, pomáhajú si, podporujú sa a v prípade potreby sa nahrádzajú a dopĺňajú. Chce posilniť vzťahy s verejnosťou a zároveň kvantitatívne a kvalitatívne študijné programy.

Vyjadril presvedčenie, že keď spoločne zvládli predchádzajúce náročné štyri roky, zvládnu aj tie nasledujúce.

Na záver slávnostného zahájenia akademického roka odhalili v univerzitnej knižnici pamätnú tabuľu Alojza Kostelanského, spoluzakladateľa Katolíckej univerzity v Ružomberku.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia