Vernisáž výstavy venovanej Sokolu a Orlu

Vernisáž výstavy venovanej Sokolu a Orlu

RedakciaAktuality11.4.2022

Podobní a rozdielni – telocvičné jednoty Sokol a Orol. To je názov expozície, ktorú zajtra (12. apríla) o 16. hod. slávnostne sprístupnia v hlavnej sále sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku. V centre dolného Liptova bude výstava, ktorá mapuje dejiny dvoch významných telovýchovných spolkov a ich pôsobenie v Liptove za čias prvej Československej republiky, do 21. júna 2022. Potom si ju záujemcovia budú môcť pozrieť v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Návštevník nahliadne do histórie i cez zbierkové predmety.

Obe organizácie, ktoré vznikli v Čechách a na Morave, od roku 1918 vyvíjali činnosť aj na Slovensku. V Ružomberku Telovýchovná jednota Sokol bola založená 6. januára 1919. V tom istom roku, presne 10. júna, pribudol v meste aj Odbor telocvičnej jednoty Orol. Od roku 1923 mal Ružomberský Sokol svoju vlastnú telocvičňu – Sokolovňu. Začiatkom roku 1929 vo vtedajšej novostavbe kultúrneho domu bola zase otvorená Orlovňa.

Telocvičné jednoty Sokol a Orol patrili v medzivojnovom období k fenoménom, ktoré vstupovali do každodenného života všetkých regiónov mladej Československej republiky.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia