Viac ako 160 prváčikov v Ružomberku nastúpilo do škôl

Viac ako 160 prváčikov v Ružomberku nastúpilo do škôl

RedakciaAktuality3.9.2018

Pre všetkých školopovinných sa dnes oficiálne začína nový školský rok 2018/2019. Jeho slávnostné otvorenie je mimoriadne výnimočné práve pre tých, ktorí brány Základnej školy prekročia prvýkrát. Čo čaká prváčikov základných škôl v našom meste?

Do Základnej školy sv. Vincenta by malo nastúpiť 43 prvákov, pre ktorých boli vytvorené dve triedy. Už počas predchádzajúceho školského roka a počas prázdnin boli na škole vytvorené nové učebne, pričom jedna bude slúžiť ako kmeňová a druhá ako odborná učebňa.

Nástup prvákov do Základnej školy Sládkovičova 10 sa tento rok spája aj s oslavou 30. výročia založenia školy. Pre prvákov sú pripravené dve triedy a vynovená budova školy. Už od 1. ročníka čaká žiakov vyučovanie anglického jazyka metódou Jolly Phonics, ale aj čerstvá ponuka záujmových krúžkov a tiež možnosť prihlásiť sa do školského klubu. Spestrením vyučovania bývajú na tejto základnej škole aj kanisterapeutické aktivity so psom – labradorom. Ten pomáha deťom pri čítaní, počítaní, dokáže upokojiť napätú atmosféru a býva aj členom športového tímu na telesnej výchove. Žiaci sa vďaka jeho prítomnosti učia zodpovednosti a starostlivosti o domáce zvieratká. Okrem toho majú deti počas školského roka možnosť navštíviť aj chovateľskú stanicu.

Na Súkromnej základnej škole začalo nový školský rok 18 prvákov v jednej triede. Počas prázdnin škola investovala do technického stavu budovy a zakúpila aj nové pomôcky na výučbu viacerých predmetov, doplnila žiacke knižnice a namontovala nové tabule. V rámci podpory enviromentálnej výchovy sa zakúpilo na školský dvor kompostovisko, nádrž na dažďovú vodu aj pracovné náradie na údržbu školského dvora.

Základná škola Andreja Hlinku otvorila v školskom roku 2018/2019 jednu triedu s 15 žiakmi zo Slovenska a jedným zahraničným žiakom. Aj tu na nich čaká netradičná výučba anglického jazyka metódou Jolly Phonics, matematika sa bude vyučovať metódou profesora Hejného a v rámci hudobnej výchovy sa budú prváci učiť hrať na flaute. Počas celého roka budú tematicky objavovať v krajine Vševedka rôzne záludnosti. Škola prešla počas prázdnin rekonštrukciou, ktorá v sebe zahŕňa vynovenie priestorov, opravu strechy a výmenu nábytku.

Na jedinej neplnoorganizovanej škole, ktorá sídli v časti Biely Potok nastúpi do prvého ročníka 9 žiakov, naopak na Základnej škole Zarevúca 18 sú pripravené tri prvácke triedy v ktorých by malo byť spolu 75 prváčikov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia