Vianočné posolstvá pre Ružomberčanov

Vianočné posolstvá pre Ružomberčanov

RedakciaAktuality24.12.2020

David Bázlik, zborový farár Evanjelickej cirkvi v Ružomberku

Milí priatelia, milí Ružomberčania !

Tohtoročné Vianoce zatiaľ nehodnotíme ako Vianoce našich snov. Zopár vecí nám určite bude chýbať. Vianočné vinše, úprimný stisk ruky, objatie priateľov po štedrovečerných bohoslužbách, spoločný mohutný spev vianočných piesní. Podobne je to aj s rokom 2020. Budeme ho hodnotiť trochu rozpačito. Bolo v ňom možno až príliš veľa premenných, príliš veľa prekvapení a obmedzení.

Keď sa však pozrieme na prvé Vianoce a na udalosti, ktoré im predchádzali, uvedomíme si, že pre všetkých zúčastnených boli tiež veľkým škrtom cez rozpočet ich života. Mnohým ľuďom rozbili plány, sny a očakávania. Začalo to predvianočnou návštevou u Márie v Nazarete. Boží posol ju tak trochu vystrašil a pravdepodobne aj vyrušil v jej činnosti. Nevieme, čo mala na práci. Možno piekla koláčiky. Možno spisovala zoznam svadobných hostí zo svojej a z Jozefovej strany. Ten zoznam po anjelskej návšteve už nebol potrebný. Jej snúbenec zo strachu zaradil spiatočku a jej sny sa rozpadli. Pokračovanie príbehu všetci dobre poznáme.

Ako reagujeme my, keď si niekto dovolí narušiť nám naše plány? Sme nahnevaní, vystrašení a tiež pobúrení. Bránime si ich a možno aj protestujeme pred úradom vlády. Na svoju osobnú slobodu sme totiž veľmi citliví. Z tohto dôvodu nás Mária dodnes udivuje svojou reakciou. Ona hovorí anjelovi len jednu vetu: Som služobnica Pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Asi sotva si to mladé dievča v tej chvíli uvedomovalo všetky dôsledky svojho áno? Avšak vďaka jej „ÁNO“ prišlo požehnanie nielen do jej života, ale aj do života nás všetkých, ktorí si uvedomujeme, že bez Boha sme v živote stratení. Mária s Jozefom pochopili, že sú súčasťou oveľa väčšieho plánu, ktorého rozmery a význam na začiatku ani netušili. Odvážne však prijali svoje miesto v tomto pláne.

Milí priatelia, aj my sme mali svoje plány pre rok 2020. Máme ich rovnako aj pre rok, ktorý je pred nami. Tie plány majú obvykle jedno spoločné. Hlavnú úlohu v nich hráme my. My sme stredobodom svojich príbehov, okolo ktorých sa má všetko a všetci točiť. Dokonca aj Boh má v tých našich plánoch svoje miesto. Má nás chrániť, má nás obdarovať a požehnávať. Má byť garantom nášho šťastia a zdravia.

Vianoce nám, však, tento koncept narúšajú. Hovoria o tom, že my všetci sme súčasťou jedného veľkého príbehu. Príbehu lásky. V tom príbehu nám všetkým Boh hovorí svoje „ÁNO“. Ten príbeh je však pre nás zároveň výzvou, aby sme prijali miesto v Božom pláne. Boh nikdy neprijme miesto, ktoré sme mu určili my. Naopak, čaká, že my prijmeme miesto v Jeho plánoch. Tak, ako to urobila Mária a mnohí ďalší. Povedať svoje „ÁNO“ Božiemu príbehu znamená zároveň povedať konkrétne „ÁNO“ aj našim blízkych. Byť tu pre nich. Slúžiť im. Prijať svoju zodpovednosť.

Milí priatelia, milí ružomberčania! Prajem nám všetkým dostatok odvahy k tomu, aby sme to svoje „ÁNO“ Bohu i ľuďom počas týchto Vianoc vedeli povedať. Dostatok pokory k tomu, aby sme prijali aj v roku 2021 všetky dôsledky nášho „ÁNO“. Nech sú takýmto spôsobom tohtoročné Vianoce aj budúci rok naplnené pokojom a radosťou.

Dušan Škrabek, farár - dekan

Ctení obyvatelia mesta Ružomberok, milí bratia a sestry,

všetci si uvedomujeme, že Vianoce, ktoré sú pred nami budú iné ako boli doposiaľ. Nevyhnutný lockdown, kvôli ochrane nášho zdravia a zdravia našich najbližších nás vedie do izolácie, k obmedzovaniu kontaktov a bráni nám naplno prežiť Vianočný čas v radostnom liturgickom slávení v našich chrámoch.

Radosť Vianoc s príchuťou trpkosti prežívame všetci, pretože temnota pandémie nám zobrala zaužívané spôsoby slávenia Vianočných sviatkov.

Nepodliehajme však smútku, beznádeji, nedajme sa premôcť strachu, osamelosti či sklamaniu. Ako pred vyše 2000 rokmi Svetlo Kristovho narodenia prežiarilo tmu a radostný spev anjelov „Sláva Bohu na výsostiach“ priniesol ľuďom nádej a radosť. To isté Svetlo, Božieho dieťaťa, vstupuje do temnoty pandémie i dnes a uisťuje nás o svojej Božskej moci, láske a ponúka nám opravdivú radosť. Otvorme novonarodenému Ježišovi brány našich príbytkov, otvorme mu dvere našich sŕdc, aby vstúpil do našich domovov a prežiaril naše srdcia vnútorným pokojom, opravdivou láskou a svojim požehnaním chránil naše zdravie a život.

Milí bratia a sestry, ctení obyvatelia mesta Ružomberok, niet zrejme krajšieho a výstižnejšieho vianočného vinša do týchto dní, ako ten, ktorým Vás všetkých vrelo pozdravujem, milostiplné vianočné sviatky prajem a Božie požehnanie všetkým Vám do nastávajúcich dní vyprosujem.

Zdvihni rúčku, Jezuliatko a požehnaj celý svet, bo bez Tvojho požehnania pokoja v ňom lásky niet.

Žehnaj všetkých mojich milých, ktorých dnes pozdravujem, a na tvoje narodenie všetko dobré vinšujem.

Milostiplné a požehnané Vianoce želám všetkým obyvateľom mesta Ružomberok.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia