Vianočné posolstvá pre Ružomberčanov

Vianočné posolstvá pre Ružomberčanov

RedakciaAktuality24.12.2021

Dušan Škrabek, farár - dekan

Milí bratia a sestry, ctení obyvatelia mesta Ružomberok,

aj do našich ešte stále temných dní pandémie opätovne vstupuje rovnako silná žiara Pánovej slávy s radostným posolstvom:

"Narodil sa vám Spasiteľ, Kristus Pán!"

Túto správu sprevádza aj pozitívna správa, že tohtoročné Vianoce nebudú kostoly zatvorené a my budeme mať možnosť vstúpiť do našich chrámov, aby sme sa poklonili novonarodenému Dieťaťu v jasliach.

Povstaňme preto ako betlehemskí pastieri a poponáhľajme sa k jasliam v našich kostoloch, kde leží novonarodený Ježiš. On aj dnes ponúka, svoj pokoj ťažko skúšaným, vnútornú silu chorým a starým, útechu trpiacim, ale hlavne skutočnú radosť nám všetkým.

Otvorme sa tomuto radostnému posolstvu Vianoc, prežime ich s hlbokou vierou a v krásnom kolorite našich kresťanských tradícií v našich rodinách, aby sme naplnení Pánovou radosťou posilňovali iných vo viere a boli poslami viery, lásky a nádeje.

Milostiplné a požehnané Vianočné sviatky spolu s mojimi kaplánmi,z úprimného srdca prajem a vyprosujem všetkým vám, milí bratia a sestry i ctení obyvatelia mesta Ružomberok.

Ilona Bázliková, evanjelická farárka v Ružomberku

Sviatočný pozdrav

Vianoce slávime rôzne. Pre niekoho sú veľmi príjemným a radostným vyrušením, ale niekto má práve na sviatky smenu v práci. Možno aj včera musel so zapnutým majákom riešiť dopravnú nehodu.

Áno, zaobišli by sme sa bez snehovej kalamity, alebo bez nečakaného pobytu v nemocnici, bez výpovede. Možno sme tí, čo ďalší rok alebo tento rok prvýkrát prežívajú Vianoce bez blízkeho človeka. Všetky tieto udalosti v nás môžu vyvolať strach a úzkosť, oberajú nás o spánok a radosť.

Ak je toto obdobie akýmkoľvek spôsobom pre nás ťažké, pripomeňme si príbeh mladého dievčaťa z Nazareta. Napriek všetkým prekážkam a tomu, že všetko bolo inak ako si predstavovala, napriek chaosu a mnohým nepríjemným veciam, ktoré musela zažiť práve na Vianoce, aj keď ešte nevedela, že ich prežíva, stala sa úžasná vec! Do nášho sveta prišiel Boh. Aby bol jedným z nás. Aby bol s nami vo všetkom. Aby tak, ako my, prežil život plný prekážok a zmien, bolesti, smútku i straty. Jednoducho život podobný tomu nášmu.

A aj keď sa veci menia a naše životy sú zasiahnuté ťažkými vecami, Boh sa nemení, zostáva s nami. Tak vás pozývam, aby ste si uvedomili, že Boh je s vami....vo všetko, vždy a všade. Aj na urgente, aj keď držíš v ruke výpoveď, aj keď stojíš pri kameni, na ktorom je vyryté meno tvojho milovaného človeka. Tam všade môžete poprosiť, aby vás dvihol, povzbudil a pomohol.

Aj keď sú pre nás alebo pre našich blízkych tieto sviatočné dni ťažké, komplikované smutné, plné otázok, podstata Vianoc zostáva rovnaká. Boh je s nami.

Prajem vám, aby ste zažili jeho lásku, jeho pomoc a silu a mali tak nádej, že napriek všetkým prekážkam a mnohým zmenám vo vašom živote, sa On narodil, aby bol s vami vo všetkom a vždy.

Prajem vám požehnané sviatočné dni a hlavne zdravý celý nový rok 2022!

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia