Viete ako je finančne zdravý Ružomberok?

Viete ako je finančne zdravý Ružomberok?

RedakciaAktuality31.7.2019

Najhoršie finančné zdravie má Myjava, najlepšie Svätý Jur. Vyplynulo to z analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) za rok 2018.

Ružomberok získal dobré umiestnenie

Komplexný pohľad hospodárenia samospráv, poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré mimovládna nezisková organizácia INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky a zároveň zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia. „Samosprávy môžu dosahovať skóre na intervale 0 až 6 bodov, kde hodnoty nad 3 body naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre (čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto,“ píše sa na webe INEKO.

Pokiaľ ide o sumárnu informáciu o vývoji dlhu za všetky mestá, INEKO eviduje medziročne vyššie hodnoty zadlženia – priemerná úroveň dlhu všetkých miest sa medzi 31.12.2017 a 31.12.2018 zmenila z 21,2 % na 24,2 %.

Podľa INEKA Ministerstvo rozšírilo okruh záväzkov, ktoré sa započítavajú do dlhu. Po novom pribudli niektoré položky, ktoré dosiaľ neboli brané do úvahy – ide napr. o položky: ostatné nebankové pôžičky, návratné finančné výpomoci prijaté od subjektov verejnej správy a najmä o časť úverov od ŠFRB – vo výške splátok úveru, ktorých úhrada nie je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Novinkou je tiež, že v analýze a blogu táto mimovládna nezisková organizácia hodnotí všetkých 140 miest v SR (v minulosti sa takto posudzovali hospodárenie iba za 50 najväčších miest).

Ružomberok sa spomedzi všetkých 140 slovenských miest nachádza na 17. priečke, pre porovnanie susedný Liptovský Mikuláš je na 132. priečke. Okrem finančného zdravia INEKO zostavilo rebríček spočívajúci z ukazovateľov finančnej stability len pre 50 najväčších miest na Slovensku. V ňom je Ružomberok na siedmom mieste.

Viceprimátora M. Lazára umiestnenie mesta potešilo

"Teší ma, že Ružomberok je takto pozitívne vyhodnotený. Zároveň si myslím, že je teraz najvhodnejší čas na to, aby si mesto vzalo úver s výhodnou úrokovou sadzbou a investovalo takto získané finančné zdroje do strategicky dôležitých projektov, ktoré ostanú pre budúce generácie v Ružomberku. Mám na mysli investovanie do oblasti školstva, infraštruktúry, centra mesta a podobne. Budem presadzovať, aby sme sa nebáli ísť do úveru v oblastiach, ktoré budú mať pre občanov trvalý prínos," povedal pre náš portál viceprimátor Ružomberka Michal Lazár.

Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie hospodárenia samospráv. Snahou INEKO je podpora stability verejných financií ako celku,“ uviedol inštitút.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia