Viete, akú vodu pijete? Dajte si zadarmo urobiť rozbor

Viete, akú vodu pijete? Dajte si zadarmo urobiť rozbor

RedakciaAktuality19.3.2024

Pri príležitosti Svetového dňa vody regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) poskytnú občanom bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní na obsah dusičnanov a dusitanov.

Prineste vzorku vody

„Vo vymedzených časoch budú pracovníci všetkých RÚVZ verejnosti poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka,“ informuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Väčšina RÚVZ ponúkne aj orientačné vyšetrenia vzoriek vody zo súkromných studní, pričom analýza bude cielená na dva ukazovatele - dusitany a dusičnany. Pre okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš túto službu a poradenstvo poskytne RÚVZ Liptovský Mikuláš vo štvrtok 21. marca v čase od 8.00 hod do 10.00 hod. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 044/5521278, prostredníctvom emailu lm.hzp@uvzsr.sk a na https://bit.ly/svetovy-den-vody-2024.

Jedovaté zlúčeniny

Dusičnany a dusitany sa podieľajú ako prekurzory na tvorbe silne účinných karcinogénnych látok, ktoré zvyšujú riziko nádorových ochorení tráviaceho systému a močového mechúra. Predovšetkým ide o choroby, ako sú rakovina hrubého čreva a rakovina konečníka. Uvádza sa aj vzťah dusitanov k výskytu nádorových ochorení lymfatického systému. Zvýšený obsah dusičnanov v pitnej vode môže byť taktiež príčinou infarktu alebo zvýšeného krvného tlaku.

Vo vode by nemala byť prekročená hranica 50mg/l. Väčšie množstvo dusičnanov v ľudskom organizme premenia baktérie svojim pôsobením na toxickejšie dusitany. Z akútnych poškodení zdravia je to predovšetkým dusičnanová methemoglobinémia, ktorá výrazne obmedzuje prenos kyslíka krvou.

U bábätiek, ktoré k pomeru svojej hmotnosti spotrebujú oveľa viac vody a zároveň nemajú tak dobrú schopnosť rozkladať methemoglobín. Takáto otrava sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť až k uduseniu.

Svetový deň vody

História Svetového dňa vody siaha do roku 1992, kedy konferencia Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie OSN reagovala vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby si ho pripomíname každý rok.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia