Vo Veľkej Fatre umiestnili 150 búdok pre netopiere, žltochvosta a pôtika

Vo Veľkej Fatre umiestnili 150 búdok pre netopiere, žltochvosta a pôtika

RedakciaAktuality10.10.2023

Dokopy 150 búdok pre netopiere, žltochvosta hôrneho a pôtika kapcavého pribudlo v tomto období na území Národného parku Veľká Fatra. Umiestnili ich v Gaderskej, Dedošovej, Zelenej a Ľubochnianskej doline či na Starých Horách. Správa NP o tom informovala na svojom webe.

V národnom parku sa vyskytuje viac ako 18 druhov netopierov. Časť z nich využíva ako úkryty dutiny v stromoch alebo miesta pod kôrou. "Netopiere sú významnou súčasťou ekosystémov, všetky druhy vyskytujúce sa na našom území sú hmyzožravé a plnia dôležitú regulačnú funkciu. Staršie druhovo rozmanité lesné porasty s dostatkom starých stromov s dutinami pre nich predstavujú dôležitý biotop, ktorý využívajú počas vyhľadávania potravy, obdobia rozmnožovania aj ako vhodné miesto pre oddych," priblížili ochranári s tým, že netopiere sú ohrozené stratou takýchto prirodzených miest výskytu a znižovaním možností na úkryt, najmä ťažbou starých lesných porastov.

Ako dodali, úkryty pre netopiere budú v budúcnosti využiteľné aj ako miesta, kde možno sledovať stav ich populácií. Populácie druhov vtákov pôtika kapcavého aj žltochvosta hôrneho sú podľa správy národného parku ohrozené najmä nedostatkom vhodných miest výskytu a hniezdnych možností. Oba druhy sú predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Veľká Fatra. Ich výskyt je podmienený prítomnosťou starých lesných porastov s vekom drevín nad 80 rokov s dostatkom existujúcich dutín. "Pri žltochvostovi hôrnom bol zaznamenaný významný pokles početnosti populácií na území Slovenska. Búdky predstavujú hniezdne možnosti pre tieto vtáčie druhy v lesnom prostredí s možnosťou ich následných kontrol a sledovania úspešnosti hniezdenia," priblížili z národného parku.

Podotkli, že vo Fínsku vykladanie búdok prispelo k zastaveniu poklesu početnosti populácie pôtika kapcavého. Takéto opatrenie sa podľa ochranárov javí ako významné na zachovanie priaznivého stavu tohto druhu.

(tasr, foto tasr)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia