Vo Vlkolínci chcú zaviesť nový model prevádzky

Vo Vlkolínci chcú zaviesť nový model prevádzky

RedakciaAktuality13.4.2024

Domáci obyvatelia lokality zapísanej do UNESCO žiadajú riešenie problémov, ktoré ich dlhodobo trápia a predchádzajúce vedenia mesta ich neriešili. Týkajú sa rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, vybudovania verejných WC, opravy cesty a parkovania.

Predstavenie nového modelu fungovania lokality UNESCO bolo témou minulotýždňového stretnutia vedenia mesta s domácimi obyvateľmi Vlkolínca a majiteľmi nehnuteľností. 

Primátor mesta Ľubomír Kubáň zdôraznil, že ho zvolal na základe doterajších rokovaní Pracovnej skupiny Vlkolínec, ako aj žiadosti občanov o stretnutie. Zároveň predstavil aj koncepciu ďalšieho smerovania a zámerov mesta s Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry, ktorá vlani oslávila 30. výročie zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Zaplatíte jednotné vstupné

Nový model fungovania Vlkolínca uviedol v prezentácii Miroslav Parobek, vedúci oddelenia kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu Mestského úradu (MsÚ) v Ružomberku. Založený je na jednotnom výber vstupného do všetkých expozícií vo Vlkolínci, na čom sa dohodli všetci ich prevádzkovatelia.

Pripravená na podpis je Dohoda o spolupráci pri zabezpečení návštevnosti vo Vlkolínci, ktorej účastníkmi budú Liptovské múzeum, občianske združenia vo Vlkolínci a Mesto Ružomberok.

Spoločne s Kultúrnym domom A. Hlinku, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION LIPTOV,Informačným centromm Ružomberok pripravia nový poznávací okruh a trasu so sprievodcom na skupinovú alebo individuálnu prehliadku (s audio sprievodcom), zároveň podujatia a akcie v hlavnej turistickej sezóne i počas celého roka.

Vytvoria nové pracovné miesta

Obyvatelia Vlkolínca sa v rámci diskusie zaujímali o riešenie problémov, ktoré ich dlhodobo trápia a predchádzajúce vedenia mesta ich neriešili, napríklad rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, vybudovanie verejných WC, oprava cesty aj problém parkovania. Na viaceré pripomienky odpovedali okrem vedenia mesta a oddelenia správy a údržby MsÚ aj zástupcovia Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a Krajského pamiatkového úradu.

Primátor Kubáň uviedol, že v rámci spolupráce s mestom Ružomberok bude okrem manažéra pre Vlkolínec vytvorená aj pozícia údržbára príspevkovej organizácie Komunálne služby a ďalšie pracovné príležitosti pre domácich, s ktorými počíta nový model fungovania. Zachovaný bude príspevok na obnovu a rekonštrukciu objektov či animačné pre jeho obyvateľov. 

„Podobné stretnutia budeme organizovať pravidelne, aby sme si vypočuli návrhy a pripomienky občanov a vyhodnotili plnenie úloh. Obnovíme aj činnosť Rady pre Vlkolínec, poradného orgánu primátora mesta,“ dodal Kubáň.

Vlkolínec

Osada sa rozprestiera na južnom svahu jedného z výbežkov liptovskej časti hlavného hrebeňa Veľkej Fatry v nadmorskej výške 718 metrov. Je typickou obcou sústredenej svahovitej drevenej osady s dlhými dvormi. Jeho zástavbu dnes tvorí štyridsaťpäť usadlostí, drevených obytných domov a hospodárskych budov postavených v strmom svahu. Stredom obce preteká potok prameniaci pod svahmi Sidorova. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce nachádza zvonica, studňa, murovaný kostol a škola. Studňa a zvonica sú vybudované tradičnou technikou a pokryté šindľom ako všetky pôvodné strechy domov a hospodárskych stavieb. Vlkolínec si svoju jedinečnosť si zachoval vďaka izolovanosti kvôli čomu ho obišiel prudký stavebný rozmach v 19. a 20. storočí. Až do polovice 20. storočia viedli do osady iba poľné cesty a neexistovala tu elektrina. od roku 1993 zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia