Vo vojenskej nemocnici už pôsobia sanitári z radov profesionálnych vojakov

Vo vojenskej nemocnici už pôsobia sanitári z radov profesionálnych vojakov

RedakciaAktuality22.4.2020

V uplynulých týždňoch sa výcvik sanitárov uskutočnil v martinskej Základni výcviku a mobilizačného doplňovania. Ozbrojené sily na začiatku apríla pripravili v troch cykloch 147 profesionálnych vojakov nezdravotníckych odborností. Dialo sa tak pod odborným okom špecialistov Úradu hlavného lekára Ozbrojených síl (OSSR).

„Výcvik a príprava sa uskutočnila podľa učebných programov schválených ministerstvom zdravotníctva. Frekventanti sa pripravili na plnenie úloh počas núdzového stavu v štátnych zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb ako aj v určených karanténnych priestoroch ozbrojených síl,“ uviedol štábny nadrotmajster Viliam Machara, hlavný zdravotník OSSR.


Nemocnica o sanitárov požiadala

Ide pritom o skúsených vojakov a vojačky, ktorí absolvovali druhý kurz sanitárov pre núdzový stav. „Po teoretickej príprave sa tak vojaci dostávajú priamo do aplikačnej praxe,“ dodal Machara. Stav personálu v nemocnici sa rozšíril o profesionálnych vojakov potom, ako o to požiadala samotná nemocnica.

„Vyčlenením 40 vojakov a vojačiek sme naplnili aktuálnu požiadavku vojenskej nemocnice v Ružomberku. V prípade ďalšej potreby sú Ozbrojené sily SR pripravené postupne vyčleniť všetkých absolventov, a to nielen pre potreby ÚVN. Všetko však záleží od vývoja situácie,“ povedala hovorkyňa rezortu obrany, Martina Kovaľ Kakaščíková.

Rôzne pracovné zaradenie počas dňa

Profesionálni vojaci budú plniť úlohy na rôznych oddeleniach nemocnice. „Sanitári a sanitárky sú zaradení na oddelenia ÚVN podľa denných potrieb a vyťaženosti. Ich aktuálne zaradenie sa preto môže aj počas dňa zmeniť. Zväčša pracujú na triediacich covidových pracoviskách, ako aj na vstupoch do objektov vojenskej nemocnice," doplnila Kakaščíková. Na základe požiadaviek vedúcich sestier sú tiež rozmiestnení na jednotlivé kliniky a oddelenia ÚVN. Profesionálni vojaci pochádzajú z rôznych útvarov Ozbrojených síl SR.

V rámci opatrení proti novému koronavírusu nasadzujú OSSR vojakov napríklad na úlohy spojené s prepravou a zabezpečením karanténnych miest. Profesionálni vojaci tiež dohliadajú na dodržiavanie karantény v uzavretých komunitách, plnia tiež úlohy odberov vzoriek v marginalizovaných komunitách a asistujú policajnému zboru.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia