Vo vojenskej nemocnici začnú očkovanie obyvateľov od pondelka

Vo vojenskej nemocnici začnú očkovanie obyvateľov od pondelka

RedakciaAktuality22.1.2021

Od pondelka 25. januára bude očkovacie centrum Ústrednej vojenskej nemocnice fungovať na novej adrese v priestoroch COVID-ového pavilónu na Považskej ulici 12 v čase 8.30 h - 14.30 h. s prestávkou 12.00 h - 12.45 h.

Od toho termínu sa občania môžu prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk nahlasovať na očkovanie podľa aktuálnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, alebo kliknutím vpravo na link Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať?

Aktuálne je spustená 2. fáza očkovania, v ktorej sa môžu prihlásiť osoby s vekom najmenej 85 rokov. Vekový limit sa bude postupne zmenšovať v ďalších fázach.

„V prvých dňoch plánujeme v očkovacom centre zaočkovať dvesto záujemcov denne, následne sa kapacita zvýši na tristo. V novom očkovacom centre budú tri očkovacie tímy, pričom jeden bude pravdepodobne takzvaný mobilný výjazdový, určený na očkovanie pre potreby domovov sociálnych služieb,“ povedala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania.

Napríklad: Ak je už otvorená 3. fáza a patrím do 1. fázy, môžem požiadať o očkovanie. Ak by som bol zaradený do 5. fázy, zatiaľ nemôžem požiadať o očkovanie.

Fázy očkovania spustené:

1. fáza

- zdravotnícki pracovníci

- študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom

- zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

- terénni sociálni pracovníci

- zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici

- zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom

- osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo prijímatelia sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

- zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou

2. fáza

Osoby s vekom najmenej 85 rokov

Fázy očkovania nespustené:

3. fáza

Osoby s vekom najmenej 75 rokov

4. fáza

Osoby s vekom najmenej 65 rokov

5. fáza

Osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

- onkologický v štádiu liečby ochorenia,

- s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

- s transplantáciou solídnych orgánov,

- s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),

- s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D

v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,

- so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

- s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

- po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

- so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,

- s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,

- s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

- s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

- s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,

- so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),

- s cirhózou pečene,

- so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

- so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

- so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,

- s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií

- so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,

- so závažnými poruchami hemokoagulácie,

- so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza)

6. fáza

Osoby so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

- s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,

- s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,

- s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,

- s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej - príhody bez závažnejších komplikácií,

- s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,

liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,

- s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

- s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,

- s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,

- HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,

- s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),

- s obezitou – BMI vyšší ako 30,

- so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),

- s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,

- so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

- so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

- so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,

- so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

7. fáza

Učitelia s vekom najmenej 55 rokov

8. fáza

Osoby s vekom najmenej 55 rokov

9. fáza

Učitelia

10. fáza

Osoby s vekom najmenej 45 rokov

11. fáza

Osoby s vekom najmenej 18 rokov

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia