Voda v Štiavničke už domy nevytopí

Voda v Štiavničke už domy nevytopí

RedakciaAktuality5.6.2020
Voda vytopila rodinné domy

Písal sa 6. júl 2008, keď sa na toku Štiavničianka a Ludrovianka vyliala voda z koryta rieky.

„Voda sa vylievala do dvorov rodinných domov a pobrala aj drevá, ktoré tam mali ľudia uskladnené. Kvôli neupraveným brehom vznikla povodeň,“ začína starosta Štiavničky Ladislav Zvara rozprávať o hlavnej príčine regulácie miestneho potoka.

Práce trvali 4 roky

Pôvodný stav pred reguláciou

Vo štvrtok 4. júna sa uskutočnila štátna kolaudácia stavby regulácie potoka. „Samotné práce trvali približne štyri roky, pričom v zimných mesiacoch sa na potrebné obdobie prerušili. Keďže v Štiavničke je sútok dvoch potokov, išlo o úpravu na Ludrovianke a Štiavničanke,“ uvádza starosta.

Správcom týchto potokov je Správa povodia horného Váhu, investičná akcia preto ležala na ich pleciach.

„Riešenie bolo pomerne komplikované, nakoľko v blízkosti sú rodinné domy, cesta i potok. Vo väčšej časti sú stiesnené pomery a tam sme sa snažili kapacitu koryta nadimenzovať tak, aby previedla storočnú vodu. Realizovali sme to betónovými kamennými panelmi a tam, kde to priestorové pomery dovolili sme zvolili polovegetačné riešenie, čiže len kamennú rovnaninu na sucho,“ vysvetľuje námestník riaditeľa Správy povodia horného Váhu v Ružomberku Peter Caban.

Tá bude podľa jeho slov tvoriť aj krajinotvorný prvok v tejto lokalite.

Polovegetačné riešenie - polovica brehu je vystlaná kamenivom, ktoré obrastie rastlinami

Prekladali tri siete

Regulácia potoka si vyžiadala 766 tisíc eur a financovali ju z vlastných zdrojov. Vodohospodári upravili takmer 590 metrov koryta rieky. Celková dĺžka upraveného úseku Štiavničianky tvorí pritom viac ako 170 metrov a Ludrovčianky 415 metrov. Úpravu koryta robili vodohospodári vo vlastnej réžii. Ako priznáva Caban, takýmto spôsobom nerobia veľa akcií. Opravovaný úsek bol však blízko ústredia v Ružomberku, kde majú aj stavebnú výrobu.

„Oproti tomu, čo bežne nerealizujeme sme museli prekladať tri siete. A to plynovod, vodovodné prípojky, ktoré nekorešpondovali s dnom, alebo nespĺňali projektovanú hĺbku a zároveň sme museli urobiť aj preložku kanalizácie,“ ozrejmuje Caban.

Brigáda v zregulovaných tokoch

V zregulovaných tokoch Ludrovianka a Štiavničianka sa v súčasnosti už nachádzajú plasty, plechovice, ale i iné odpadky. Preto v rámci programu zlepšovania životného prostredia pripravilo OZ Ružomberčan v spolupráci s obcou Štiavnička brigádu. Čistenie potokov sa bude konať v piatok 19. júna. Viac sa dozviete na internetovej stránke OZ Ružomberčan.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia