Voda z hrabovského pramienka je pitná

Voda z hrabovského pramienka je pitná

RedakciaAktuality4.2.2020

Ako informoval hovorca primátora Viktor Mydlo, prameň vyvierajúci v Hrabovskej doline testovalo laboratórium na podnet mesta začiatkom roka 2020. Podľa jeho slov sa odborníci zamerali na mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické vlastnosti vyvierajúcej vody.

Mesto odobralo vzorku vody z prírodného zdroja, ktorý vyviera v Hrabovskej doline s vyústením na zemský povrch pri Hrabovskej ceste. „Hrabovský pramienok, ktorý s obľubou využívajú domáci, je prírodným zdrojom vody v tejto lokalite. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu cyklo-pešieho chodníka mesto skontrolovalo kvalitatívne zloženie vody z Hrabovského pramienka,“ povedal hovorca a doplnil, že podľa výsledkov, ktoré na ich žiadosť vypracovalo akreditované skúšobné laboratórium Liptovské Laboratóriá s.r.o., je voda z Hrabovského pramienka pitná a bez anomálií. „Všetky mikrobiologické a biologické ukazovatele, zahrnuté v predmetnom skúšaní, vyšli negatívne. Rovnako v skúšaní dopadli aj fyzikálne a chemické ukazovatele. Pri dodržaní hygienických postupov pri odbere vody tak obyvateľom nehrozí žiadne riziko,“ konštatoval Mydlo.

Hrabovský pramienok je symbolom Hrabovskej cesty, ktorý vďaka rekonštrukcii cyklo-pešieho chodníka aktuálne prechádza rekonštrukciou. „Okolie pramienka ešte nie je v konečnom stave. Celá fasáda sa v blízkej dobe obloží ozdobným kameňom,“informoval hovorca.

Hrabovský chodník je navrhnutý ako spoločný cyklochodník a chodník pre peších. Spoločná trasa chodníkov vedie po ľavej strane Hrabovskej cesty a je napojením na jestvujúci chodník pre peších pri kruhovej križovatke od Hotela Áčko. Jeho stavba bude odovzdaná mestu na užívanie v prvom kvartáli roka 2020.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia