Vodárenská spoločnosť Ružomberok odpúšťa dlžníkom niektoré poplatky

Vodárenská spoločnosť Ružomberok odpúšťa dlžníkom niektoré poplatky

RedakciaAktuality23.1.2024

Okrem odpustenia dlhov vodári spúšťajú veľkú akciu. Chcú zaviesť v meste ale aj mestských častiach Hrboltová, Biely Potok, Černová a Vlkolínec poriadok o využívaní kanalizácie.

Do kontrol sa zapojí aj Okresný úrad
Vodárenská spoločnosť Ružomberok (VSR) spoločne s mestom Ružomberok zverejnili výzvu všetkým fyzickým a právnickým osobám na odstránenie protiprávneho stavu týkajúceho sa vypúšťania dažďových a splaškových vôd, napojenia sa na verejnú kanalizáciu a uzatvorenia zmlúv o vypúšťaní odpadových vôd.

Jedna časť sa týka budov, ktoré sa na splaškovú kanalizáciu môžu pripojiť, ale neurobili tak, napriek tomu, že to prikazuje zákon. Táto povinnosť platí už od 1. 1. 2022. Vyžadovanie jej plnenia bude koordinované aj Okresným úradom Ružomberok, kde štát v prípade neplnenia tejto povinnosti ukladá pokuty, a to aj opakovane. Druhou skupinou hriešnikov sú tí, ktorí vypúšťajú dažďovú vodu do splaškovej kanalizácie a neplatia za to.

Využite možnosť
VSR vyšla ľuďom v ústrety. „Odpúšťa vyúčtované faktúry za neoprávnené vypúšťanie dažďových a povrchových vôd do verejnej kanalizácie do termínu 31. 12. 2023. Zároveň umožní v období do 30. 6. 2024 producentom odstrániť protiprávny stav vypúšťaných dažďových vôd do verejnej kanalizácie bez uhrádzania poplatkov,“ informuje na svojom webe VSR a mesto..

Vodárenská spoločnosť si v tomto prípade nebude uplatňovať spätné vyúčtovanie nákladov. Odpustenie sa však už nebude vzťahovať na porušenie tejto povinnosti zistené po dátume 30. 6. 2024.
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. bude od 1. 7. 2024 vykonávať kontrolnú činnosť. V prípade zistenia porušenia tejto zákonnej povinnosti bude VSR účtovať náklady za tri roky spätne pri fyzických osobách a štyri roky spätne pri právnických osobách.

Toto odpustenie sa taktiež nevzťahuje na neoprávnené vypúšťanie splaškových, odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy (stočné).

Foto: Jos Speetjens on Unsplash

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia