Vojenská nemocnica spustila urgentný príjem vyššej kategórie

Vojenská nemocnica spustila urgentný príjem vyššej kategórie

RedakciaAktuality29.7.2020

Ako pri príležitosti rozširovania urgentných príjmov druhého typu v roku 2019 uviedlo ministerstvo zdravotníctva, ide o poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Na urgentných príjmoch druhého typu bude požadovaná širšia minimálna odbornosť špecialistov, ako aj materiálno-technické zabezpečenie. To znamená, že tam bude viac lekárov-odborníkov na jednom mieste s kompletným zdravotníckym vybavením,“ uviedlo vtedy ministerstvo.

Prvý urgentný príjem druhého typu na Slovensku bol uvedený do prevádzky vo februári 2019 vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Iba pre dospelých

Urgentný príjem v ružomberskej nemocnici bude poskytovať starostlivosť nepretržite – 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Okrem detských diagnóz bude riešiť všetky ostatné. Detských pacientov ošetria v ambulancii Ústavnej pohotovostnej služby na Považskej ulici.

Nemocnica investovala 376 tisíc eur

Počas uplynulých dvoch rokov nemocnica investovala len do prístrojového vybavenia takmer 230 tisíc eur. To zahŕňa napríklad monitory vitálnych funkcií, videoendoskopickú zostavu, injekčné dávkovače, infúzne pumpy, EKG prístroje či defibrilátor. Celkové náklady na urgentný príjem sa vyšplhali na 376 tisíc eur. Tie použili na stavebné úpravy nemocnice, vybavenie informačnými technológiami a pripravili aj zázemie pre poľnú nemocnicu a inventár. Od septembra 2019 bol urgentný príjem v testovacej prevádzke formou rozšírenej ambulancie traumatológie a od marca prešla nemocnica už na testovanie 24-odinovej starostlivosti.

„Ústredná vojenská nemocnica je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nielen v spádovej oblasti Liptova, Oravy, ale aj širšieho okolia. Náš Urgentný príjem typu II pre dospelých bude poskytovať pacientom rýchlu a komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste,“ povedal primár Urgentného príjmu Milan Frátrik.

Využijú aj kapacity poľnej nemocnice

Časť priestorov nového oddelenia, ktoré je situované v takzvanej poľnej nemocnici, bude slúžiť ako zázemie pre lekárov a sestry. Bežní pacienti tam nebudú mať prístup.

„ÚVN SNP Ružomberok – FN spĺňala legislatívou stanovené priestorové požiadavky na spustenie Oddelenia urgentného príjmu II. typu pre dospelých na zhruba 90%. Cena realizácie výstavby chýbajúcich ambulantných priestorov bola odhadnutá na približne 2-3 milióny eur,“ uviedol riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok FN Peter Vaněk.

O poskytnutie voľných kapacít poľnej nemocnice na to, aby doplnila chýbajúce priestory preto požiadali ministerstvo obrany - ako svojho zriaďovateľa a riaditeľa Úradu hlavného lekára Ozbrojených síl, generála Vladimíra Lengvarského. Týmto spôsobom tak ušetrili finančné prostriedky.

„Je však potrebné vyvinúť maximálne úsilie na dostavbu chýbajúcich priestorov,“ dodal Vaněk.

Ústredná vojenská nemocnica má nadregionálny charakter a poskytuje aj vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť. Okrem systému verejného zdravotného poistenia poskytuje tzv. špecifickú zdravotnú starostlivosť pre rezort obrany a je aj subjektom hospodárskej mobilizácie.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia