Výstavba mestských bytových domov na Plavisku je čoraz bližšie

Výstavba mestských bytových domov na Plavisku je čoraz bližšie

RedakciaAktuality15.6.2021

Ružomberská samospráva sa rozhodla riešiť nedostatok bytov razantne, chce postaviť päť bytových domov, ktoré by patrili mestu. Ich vybudovaním a následným prenájmom bytov by vyšla v ústrety viac ako 170 žiadateľom, ktorý majú záujem o bývanie v tomto type bytov.

Najďalej je projekt bytovky Plavisko č. 1 s 39 bytmi, no objavili sa problémy. Mesto chce výstavbu financovať zo ŠFRB a dotácie z ministerstva dopravy a výstavby. „Podali sme žiadosť dva krát na konci februára. Budeme bojovať, aby sa to zrealizovalo, ale ak sa to nepodarí do konca septembra, tak mesto pristúpi k verejnej súťaži, predá túto bytovku verejnou obchodnou súťažou nejakému developerovi,“ povedal na mestskom zastupiteľstve zástupca primátora Ján Bednárik.

Poslancom vysvetlil aj stav ďalšej bytovky Cesta do tehelne. „Dnes máme stavebné povolenie na výstavbu. Dáme návrh na verejno-obchodnú súťaž, aby bola predajná a budeme predávať projekt aj so stavebným povolením.“

Mestský úrad chce na Plavisku postaviť ešte bytový dom č. 2 a č. 3. Zostáva tam ešte štvrtá plocha, ktorá je na žiadosť poslancov určená na komerčné účely. „Budeme chcieť predať pozemok verejno-obchodnou súťažou na výstavbu bytového domu.“

Poslanci mali k projektu výhrady

Poslanec Ľubomír Kubáň vyčítal predstaviteľom mesta, že veci robia príliš rýchlo. „Tá trauma, ktorú sme prežívali pri nájomnej bytovke Plavisko č. 1, že sme päťkrát po sebe menili uznesenie, tak to o niečom svedčí.“

Upozornil, že mesto sa púšťa naraz do príliš veľa aktivít. „Čakajú nás prvé tri bytovky, plaváreň, bytový dom Ž. Silbigera, dostavba športovo-oddychového nábrežia pri Revúcej a ďalšie iné aktivity. Máme katastrofálnu pešiu zónu. V celom komplexe musíme riešiť celé mesto, nemôžeme riešiť len určité veci.“

Podľa neho nie je hromadná bytová výstavba v takej blízkosti širšieho centra mesta dobrá. Uviedol, že z tých 177 žiadostí o nájomné byty, treba vyselektovať, takých ľudí, ktorí budú mať na platenie nájomného, pretože budú drahé.

Do diskusie sa zapojil aj poslanec Ján Kuráň. „Ďakujem vedeniu mesta za to, že sa snaží po dlhých rokoch ničnerobenia a nič nestavania konečne v našom meste niečo vybudovať. Postaviť bytovky s veľkorysou dotáciou je veľmi dobrá cesta, ako začať riešiť bytovú otázku, aby sme zastavili súčasný nepriaznivý trend úbytku obyvateľov.“ Dodal, že treba myslieť aj na podporu individuálnej bytovej výstavby.

„Obávam sa, či tieto bytovky vôbec budeme mať, keďže žiadosť podávame za päť minút 12, presne ako je v našom meste zvykom, čo nás automaticky zaradí na koniec poradovníka,“ povedal Kuráň. Nepáči sa mu umiestnenie nájomných bytov do širšieho centra mesta. „To je zlý sen, nikde sa to tak nerobí a je to nevhodné, keďže v tomto prípade ide výlučne o prechodné bývanie. A to by sa v normálnom meste vždy riešilo mimo širšieho centra mesta. Výhrady mám k absolútne nevhodnej až tragickej architektúre bytoviek. To, čo je na obrázkoch, je na zaplakanie. Dizajn bytoviek je na úrovni hlboko pred rokom 2000, čiže z minulého storočia, čo je prinajmenšom smutné.“

Sporili sa o vhodnosť miesta

Medzi kritikov projektov sa zaradil aj poslanec Peter Habo, ktorému chýba celková koncepcia bytových domov. „Toto vedenie mesta začalo už šiestu bytovku, ktorú nazveme nájomnú a sčasti sociálnu. Sú to Plavisko č. 1, č. 2, č. 3, dve bytovky na Ž. Silbigera a jedna bytovka na Ceste do tehelne. Zatiaľ nevyšla ani jedna, všade sú nejaké problémy.“ Za každý projekt radnica už zaplatila 70-tisíc eur.

„Územie Plavisko je jedným z najlukratívnejších území, ktoré v Ružomberku máme, dlho sme oň bojovali a trápili sa, aby sme ho mali. Najskôr mali byť zadané pravidlá ako to má vyzerať, mala to byť výkladná skriňa Ružomberka. Celá architektúra je sovietskeho typu a patrí pred 90-roky,“ pokračoval Habo.

Servítok pred ústa si nedal ani poslanec Karol Javorka. „Je tragédiou, že spravodajcom takéhoto materiálu nie je hlavný architekt mesta, ktorý je zodpovedný za urbanizmus, architektúru. Čo ak nedostaneme úver ani na jednu z týchto bytoviek? Pôjdu všetky do verejno-obchodnej súťaže? Ak áno, tak výsledok nájomných bytov bude nulový.“

Michal Kerdík uviedol, že súčasná situácia s výstavbou nájomných bytov v Ružomberku je žalostná. „Za moje jedenásťročné pôsobenie v mestskom zastupiteľstve, máme až jednu nájomnú bytovky pri plavárni a vieme, akým procesom prechádzala, ale našťastie bola úspešná.“

Upozornil, že s výstavbou nájomných bytov v Ružomberku výrazne zaostávajú za celoslovenským priemerom. „Už nás predbiehajú aj okolité obce, ktoré idú hlavne podľa nejakej koncepcie. Najprv postavia jednu bytovku, potom idú na druhú a takýmto spôsobom výstavba napreduje. U nás ideme systémom pokus omyl. Niekoho napadne niečo, dá nejaký tip a tento tip sa neskôr pretaví do myšlienky, ktorá sa predostrie poslancom ako hotová vec.“

Oponoval mu kolega Vendelín Rúžička. „Nie je pravda, že náhodne sa zobudíme, náhodne si nájdeme nejaké miesto a ideme stavať nejakú bytovku. Hlavný architekt mesta dostal úlohu vypracovať štúdiu, kde v Ružomberku máme voľné miesta a kde by sa mohli stavať obytné domy.“

Niektorým poslancom sa projekt páči

„Do nájomných bytov sa sťahujú nie len asociáli alebo sociálne problémové rodiny, ale sú to aj mladé rodiny a seniori. Podľa mňa je Plavisko vhodné na takúto výstavbu, pretože je blízko stredu mesta, blízko služieb,“ povedala poslankyňa Janka Štreitová.

Stanislav Javorka tiež obhajoval výstavbu na Plavisku a odmietol vytláčanie nájomníkov na perifériu mesta. „Je našou povinnosťou tým ľuďom, ktorí majú na to nárok a chcú sa v živote rozbehnúť a podobne, držať ich v centre, respektíve v širšom centre, pretože tam, kde sú ľudia, tam to žije.“

Mestskí poslanci potom pristúpili k hlasovaniu a dali bytovým domom na Plavisku č. 2 a č. 3 zelenú. Proti boli len Patrik Habo a Karol Javorka.

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre nájomný bytový dom bude s úrokovou sadzbou 1% ročne so splatnosťou 40 rokov pri bytovom dome a 20 rokov pri technickej vybavenosti.

Nájomný bytový dom Plavisko č. 2

Úver ŠFRB 60 % - 1 617 500 €

Dotácia MDV SR 40 % - 976 180 €

Vlastné zdroje 275 412 €

Nájomný bytový dom Plavisko č. 3

Úver ŠFRB 60 % - 1 579 800 €

Dotácia MDV SR 40 % - 965 800 €

Vlastné zdroje 246 724 €

Bytový dom má na bývanie určených šesť nadzemných podlaží. Prízemné podlažie je určené ako garážové stojisko pre 16 motorových vozidiel, schodisko a technické zázemie.

Zloženie bytov na jednom podlaží:

- Dvojizbový byt s rozlohou 47,6 m2

- Dvojizbový byt s rozlohou 53,6 m2

- Dvojizbový byt s rozlohou 49,2 m2

- Dvojizbový byt s rozlohou 50 m2

- Jednoizbový byt s rozlohou 37,1 m2

- Dvojizbový byt s rozlohou 53,6 m2

- Trojizbový byt s rozlohou 70,4 m2

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia