Výstavba zariadenia pre seniorov v Stankovanoch sa oneskorí

Výstavba zariadenia pre seniorov v Stankovanoch sa oneskorí

RedakciaAktuality8.6.2022

Obec tu plánuje pripraviť stavebné pozemky pre 19 rodinných domov, dve bytovky a zariadenie pre seniorov. Počet obyvateľov v Stankovanoch by sa tak mohol zvýšiť zhruba o 150 ľudí.

Pozemky sú zatiaľ všetky obecné, obec ich postupne odkúpila do svojho vlastníctva. Podľa starostu obce Vladimíra Urbana zatiaľ nevedia záujemcom povedať, za koľko budú predávať tieto pozemky. „Zatiaľ nemôžeme urobiť kalkuláciu celkových nákladov, keďže do nej ešte budeme musieť premietnuť cenu za zhotovenie jednotlivých inžinierskych sietí. Je vhodné predať kompletne pripravené pozemky so všetkými inžinierskymi sieťami, chceme záujemcom o výstavbu rodinných domov predať skutočné stavebné pozemky, nie kus lúky.“

Okrem toho má obec v pláne v tejto lokalite postaviť aj zariadenie pre seniorov. Zariadenie by malo kapacitne postačovať pre 22 seniorov a potrebných by bolo asi 10 zdravotníkov.

„Zariadenie pre seniorov by sme radi postavili asi pre dvadsať dva seniorov. Projekt je zatiaľ pozastavený kvôli nepochopeniu elektrikárov, teda Slovenskej distribučnej a .s. Žilina, ktorý trvali na tom, že chcú vykonať územné konanie aj stavebné konanie na preložku vysokého napätia, ktoré vedie ponad pozemok, na ktorom sme chceli stavbu Domova pre seniorov v Stankovanoch realizovať . V auguste tohto roku roku chcú začať len územné konanie a potom až bude nasledovať stavebné konanie. Výstavba bytoviek a Domova pre seniorov v Stankovanoch sa asi rok oneskorí,“ hovorí starosta obce Vladimír Urban.

Obec už vysporiadala pozemky, ktoré sú potrebné na individuálnu výstavbu. Koncom minulého roka obec získala územné rozhodnutie na vodovod, kanalizáciu splaškovú aj dažďovú, verejné osvetlenie a miestnu komunikáciu s parkoviskami. „Tento rok sme sa teda pustili do ďalšieho štádia a to do stavebného konania na tieto stavebné objekty. Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na miestnu komunikáciu a splaškovú a dažďovú kanalizáciu. Ružomberská vodárenská a.s. v územnom konaní súhlasila s realizáciou prečerpávacej stanice, no keď sme túto skutočnosť zohľadnili pri spracovávaní projektov na splaškovú kanalizáciu, zrazu zmenili názor a požadujú, aby sme túto kanalizáciu zmenili na gravitačnú. To v praxi znamená prerobiť projekty a predĺžiť kanalizáciu o cca 100 metrov. No a najväčším problémom bolo prejsť s takouto kanalizáciou popod miestny potok na začiatku našej obce. Zástupca správcu toku súhlasil s prechodom potrubia popod potok, avšak nastolil požiadavky ako vybetónovanie koryta potoka a zabezpečenie potrubia a tak ďalej. Kanalizáciu považujeme v tejto lokalite za potrebnú, a samozrejme nielen kanalizáciu, chceme, aby stavebníci v tejto lokalite mali k dispozícii všetky potrebné inžinierske siete pre moderné bývanie. Nepovažujeme za vhodné predať stavebníkom len zelenú lúku a nech si tam potom fungujú trebárs aj na elektrocentrálach, preto budeme musieť určitý čas strpieť i nepochopenie zo strany SSD a.s. Žilina,“ hovorí starosta obce.

Kým bude obec čakať na vyjadrenia a prácu elektrikárov, pokračovať budú v spracovávaní ďalších projektových dokumentácii, a to na verejné osvetlenie a miestny vodovod. „Následne po spracovaní týchto projektov taktiež začneme stavebné konania na inžinierske siete. Keď získame stavebné povolenia na jednotlivé stavebné objekty, prikročíme k ich realizácii. Pretože sú to veľmi vysoké finančné náklady, budeme musieť nájsť nejakých investorov, ktorí nám s realizáciou pomôžu,“ dodáva starosta obce Vladimír Urban.

Stanislava Bruk Lucká

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia