Vytváranie účesu v priamom prenose. Aj tak vyzerali tohtoročné maturity

Vytváranie účesu v priamom prenose. Aj tak vyzerali tohtoročné maturity

RedakciaAktuality5.6.2020

Skúšku dospelosti skladali tohtoroční maturanti neobvyklým spôsobom. Chýbal priamy kontakt učiteľov so žiakom a okrem administratívneho spôsobu konania maturitných skúšok niektoré školy pristúpili aj k netradičnej forme praktických maturít.

Skúšky v domácom prostredí

Aj takto vyzeralo vyučovanie v online prostredí na Spojenej škole Ružomberok

„Napríklad v odbore Kozmetik žiaci na základe zadaných postupov vytvárali video. Bolo vidieť, že práca vznikala v domácom prostredí. Rovnaké to bolo aj u cukrárov. Stroje a náčinie bolo domáce, išlo teda o autentické príbehy,“ začína rozprávať o tohtoročných netradičných maturitách riaditeľ Spojenej školy v Ružomberku, Július Bruncko.

Na druhej strane predsa len priznáva, že osobný kontakt učiteľov so študentmi chýbal. Nahradilo ho však vyučovanie cez internet a využívali rôzne programy na komunikáciu. „Išlo o skupinové videohovory, ale aj o individuálne skúšanie," vysvetľuje.

Dielne bez študentov – koronavírus písal nové maturitné príbehy

Aj dielne zostali tento rok bez študentov

„Nadstavbári u nás robili podnikateľské plány, boli by maturovali formou obhajoby vlastného projektu, ale keďže takéto maturity sa nekonali, ohodnotili sme podnikateľský plán, pričom do úvahy sa brali aj známky z predchádzajúcich ročníkov,“ ozrejmuje Anna Kyseľová poverená vedením Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej.

Mechanici strojov a zariadení nevyrábali tento rok žiadnu maturitnú súčiastku. Rovnaký osud postihol aj mechatronikov. Maturitné práce v dielňach tento rok žiaci nerobili.

Väčšina študentov maturovala administratívnym spôsobom

Na piatich krajských školách v Ružomberku bolo 259 maturantov. Okrem troch absolvovali všetci maturitnú skúšku administratívnym spôsobom. Informovala o tom hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja, Martina Remencová.

Dvaja žiaci zo Spojenej školy sa ešte v septembri prihlásili na konanie maturitnej skúšky z anglického jazyka na vyššej úrovni B2, než ako je na stredných odborných školách požadovaná (B1). Preto požiadali o ústnu maturitu. Jeden žiak zo SOŠ polytechnickej vzhľadom na komisionálne skúšky v 4. ročníku bude môcť požiadať o maturitu v septembri,“ doplnila.

Zmeny sa dotkli aj prijímania nových študentov

„V zmysle rozhodnutia ministra školstva sa klasické prijímacie skúšky nekonali. Školy vytvorili poradie prihlásených žiakov podľa prospechu na základnej škole a výsledkov absolvovaných súťaží a umiestnení v nich,“ dodala Remencová.

Podľa slov Kyseľovej v súčasnosti odborné školy zostávajú na okraji záujmu.

„V prípade automechanika sme vždy mali množstvo prihlásených, už minulý rok sme cítili, že to tak nie je a rovnaká situácia nastala aj tento rok,“ opisuje situáciu Kyseľová.

Žiaci si mali možnosť podať prihlášky na viacero škôl. Tí, ktorí si dávali aj na umelecké školy, alebo tam kde sú tzv. "talentovky" si mohli dať až štyri prihlášky a podľa slov riaditeľov im to komplikuje výber. Počty záujemcov sú preto vysoké, avšak reálny počet detí je nižší.

„Napríklad ak si prihlásení študenti na Hotelovú akadémiu dali prihlášku aj na gymnázium a to ich zoberie, nám sa posunie spodná hranica prijatých žiakov. Tým sa zároveň posúva aj čas vybavovania celého prijímacieho konania,“ vysvetľuje Bruncko.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia