Vyučovanie talentovaných žiakov neprerušili

Vyučovanie talentovaných žiakov neprerušili

RedakciaAktuality24.3.2020
Výstava prác výtvarníkov býva súčasťou každého školského koncertu
Výtvarná súťaž Liptov, ktorú organizuje SZUŠ Jánoš, umožňuje prezentovať tvorbu nadaných žiakov
Učiteľský koncert patrí kradičným podujatia v SZUŠ Jánoš. Nad jeho konaním visí teraz otáznik.

Jej riaditeľka Anna Jánošová informovala, že uplynulý týždeň (od 16. do 20. marca) prebiehalo vyučovanie prostredníctvom rôznych komunikačných aplikácií, bolo založené na dobrovoľnosti, ochote a podmienkach pedagógov. V tomto týždni na škole vyučovalo 42 percent pedagógov, zvyšní
pracovali formou "home office" a to najmä na ostatných činnostiach spojených s chodom školy a na pedagogickej dokumentácii.

Motivácia pri rozvíjaní nadania

Na otázku, ako motivujú žiakov SZUŠ Jánoš pri vyučovaní na hudobný nástroj riaditeľka školy uviedla: „Každý pedagóg má svoj spôsob ako motivovať žiaka k cvičeniu na hudobnom nástroji. Každé dieťa vycíti, či je jeho pedagóg tzv. "zapálený" pre hru na nástroji, alebo spev a samozrejme nesmie chýbať láska k hudbe a deťom," uviedla Jánošová. Podľa jej slov využívajú aj iné prostriedky motivácie ako sú triedne prehrávky, kde sa deti prezentujú pred svojimi rodičmi, kamarátmi a známymi, verejné vystúpenia, koncerty, či celoslovenské súťaže, ale najmä školskú súťaž Euromusic. "Na tú sa
moje deti každý rok tešia. Berú to ako výzvu a každý z nich sa chce čo najlepšie umiestniť. Okrem toho si tiež vypočujú spolužiakov, čím sa prirodzene motivujú. V neposlednom rade sami na sebe vidia pokrok, ktorý z roka na rok urobili tým, že hrajú skladby vyššej úrovne ako rok predtým.“

Učiť žiakov z obývačky

Moderné technológie sa v týchto dňoch veľmi osvedčili aj na SZUŠ Jánoš. „Okrem jednej žiačky, ktorá je odcestovaná a nemá so sebou nástroj a jedného žiaka, ktorý má záujem o dištančné vzdelávanie - zasielanie notových materiálov, ktoré si sám naštuduje, vyučujem akoby normálne podľa platného rozvrhu hodín prostredníctvom videohovoru so žiakmi. Je to skoro tak ako keby som učila vo svojej triede v škole, len učím doma v obývačke," povedala Jánošová. Žiaci, ktorí absolvujú vyučovanie prostredníctvom video hovoru, majú veľký záujem o pokračovanie v štúdiu a vzhľadom na okolnosti a krízovú situáciu, ktorú každý z nás chápe, s tým nemajú žiadny problém.

Žiaci sa zvyčajne lepšie vyznajú počítačoch ako ich rodičia. Preto sme Jánošovej položili aj otázku, či majú aj negatívne ohlasy od rodičov v súvislosti s využívaním internetu. „S negatívnymi ohlasmi som sa ešte ja osobne nestretla, pretože si tú hodinu s deťmi odsedím a celý čas sa im venujem. Možno prídu časom, uvidíme, čo nám čas prinesie. Vo všeobecnosti však pozorujem, že sa vzdelávanie, stravovanie, trávenie voľného a ďalšie povinnosti spojené s chodom domácnosti presunuli v plnej miere na rodičov, ktorí majú tiež svoje pracovné povinnosti a mnohí sa snažia skĺbiť túto rodinnú situáciu s tzv. "home office", teda prácou z domu. Každý deň na týchto ľudí myslím a držím im palce, aby to vydržali a v pokoji zvládli čo najdlhšie. Raz to skončí a bude zas dobre,“ dodáva s nádejou Jánošová.


Využili komunikačné kanály

Individuálne vyučovanie na základnej umeleckej škole je možné riešiť prostredníctvom komunikačných kanálov. Ako to riešia v tanečnom odbore? Riaditeľka SZUŠ Jánoš nám ozrejmila ich prístup k skupinovému vyučovaniu: „Kolegyne pracujú cez Facebook - majú vytvorenú skupinu. Táto forma komunikácie funguje už dávno, pretože tam žiaci majú všetky potrebné informácie. Momentálne ju využívajú na posielanie učiva - povinné cvičenia z predmetov, ktoré majú jednotlivé skupiny / klasický tanec, kreatívny tanec, gymnastika a podobne," vysvetľuje Jánošová. Každý deň im pedagógovia posielajú presné inštrukcie, čo cvičia a tvoria. Výsledky deti posielajú formou fotografií, a videa. Majú k dispozícii hudbu, takže pracujú a zdokonaľujú sa aj doma. Deťom tiež vytvárajú videá s tréningovým procesom, pričom im napíšu ako sa cvičenia kombinujú a linky dávajú na kanál YouTube. Zároveň tiež komunikujú s rodičmi, deti spätne posielajú ako im cvičenie ide, videá na kanáli YouTube nie sú verejné a vidia ich len žiaci, ktorých sa to týka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia