Využívajú nové formy vyučovania

Využívajú nové formy vyučovania

RedakciaAktuality27.3.2020

Výraznejšie využívajú nové formy vyučovania


K náhradnému vyučovaniu pristúpili aj na Gymnáziu sv. Andreja (GSA) v Ružomberku. Jeho riaditeľ Kamil Nemčík povedal:

Aj keď nemôžeme plnohodnotne nahradiť vyučovací proces a uvedomujeme si, že pre náhle zatvorenie školy viacerí žiaci nemajú pri sebe učebnice či zošity, ale máme možnosti, vďaka ktorým sa vieme posunúť dopredu. O pomoc pri učení nás požiadali hneď v prvých dňoch najmä naši maturanti, ale nielen oni. Preto sa snažíme ponúknuť im úlohy, texty, testy či projekty, ktoré im môžu pomôcť zmysluplne vyplniť dni, ktoré spoločne prežívame.“

Učebňa biológie patrí k najmodernejším na škole
Riaditeľ GSA K. Nemčík rieši aj teraz každodenú agendu školy.

Vzájomná komunikácia

Podľa slov K. Nemčíka určite všetko to, čo spolu preberú vo virtuálnom priestore, doplnia, keď budú spolu s vyučujúcimi. Nevylučuje, že niektoré veci jednoducho presunú na ďalší školský rok - podľa vývoja situácie. Riaditeľ GSA navrhuje svojim študentom, aby problémy, pripomienky k vyučovaniu komentovali v rôznych skupinách na sociálnych sieťach. Očakáva, že svoje problémy s učivom budú konzultovať s vyučujúcim, lebo vzájomná komunikácia má prednosť. „Každý z nás učiteľov sa snažiť pripraviť toľko vecí, ktoré budú môcť študenti reálne zvládnuť v podmienkach, v ktorých sa nachádzame. Zatiaľ teda platí, že spolu budú naďalej komunikovať najmä prostredníctvom systémov - EDUPAGE a OFFICE 365.“

Domáca izolácia

Riaditeľ GSA uviedol, že žiakom zaslali pokyny, ako majú postupovať v týchto dňoch. Vyzval ich, aby v plnej vážnosti a zodpovednosti rešpektovali nariadenia ústredného krízového štábu, aby zostali doma, aby vychádzali von len v nevyhnutných prípadoch, a to i vtedy, keď sa cítia zdraví. „Každý z nás môže svojou disciplínou a zodpovedným správaním prispieť k čo najľahšiemu priebehu pandémie na Slovensku. Majme pri tom na mysli našich zdravotníkov, pracovníkov v rôznych obchodoch či úradoch a ďalších odvetviach, ktorí nemôžu zostať doma a sú hrdinami dnešných dní. Im za to patrí naše uznanie a našou zodpovednosťou je urobiť všetko, aby sme situáciu nezhoršovali.“

Duchovný život

Takýto pôst sme ešte nezažili,“ povzdychol si K. Nemčík a pokračoval:
Slová pôstnych kazateľov nás doteraz pozývali k tomu, aby sme si v pôste niečo odriekali. Dnes sme povinní to odriekanie strpieť.“

Riaditeľ školy svojim žiakom napísal v liste, ktorý dostali v uplynulých dňoch, aj nasledovné: „Máme príležitosť nanovo pracovať na našich vzťahoch - medziľudských i vzťahoch s Bohom. Nakoniec práve situácia našej prítomnosti v rodinách to jednoznačne umožňuje. Využime ju. Nielen preto, aby sme si viac vážili život, ktorý sme rýchlo museli zanechať, ale preto, že sú vzácnejšie hodnoty, ktoré môžeme vďaka nepríjemnej situácii objaviť."

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia