Významná inštitúcia sa dočkala modernej knižnice

Významná inštitúcia sa dočkala modernej knižnice

Ján SvrčekAktuality13.2.2024

Sídelná budova Liptovskému múzea v Ružomberku sa dnes podvečer odela do slávnostného hávu. Boli sme jednak účastníkmi vernisáže výstavy Secesia na Liptove, s kurátorským podpisom Rastislava Moldu a Simony Sliackej a tiež prestrihnutia pásky na novej knižnici. Pri tejto príležitosti do budovy v Parku Š. N. Hýroša zavítala aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a nechýbali ani bývalí riaditelia tejto inštitúcie Ladislav Cserei a Iveta Zuskinová.

"Secesia, to bol umelecký smer, ktorý od polovice devätnásteho storočia presiahol do ďalšej storočnice. Bol populárny v Európe a dostal sa aj k nám. . Prejavoval sa vo výtvarnom umení, v literatúre i v úžitkovom umení," otvoril svoj príhovor riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada. "Dnes sme tu však v prvom rade kvôli knižnici," premostil "domáci pán". "Naše múzeum má vyše sto desať rokov a za toto obdobie zozbieralo množstvo rôznych dokumentov, či literárnych prác. S týmto materiálom sa pravidelne pracovalo. Lenže, chýbalo mu dôstojné miesto. Práve preto zamestnanci múzea pripravili projekt, ktorý bol napokon aj úspešný. Ide o dielo v hodnote takmer tristo tisíc eur. Tieto priestory prešli úplnou rekonštrukciou. Ja dnes mám tú česť, novú knižnicu oficiálne otvoriť. V prvom rade je to však zásluha bývalého vedenia a jeho tímu. Im patrí vďaka. Celá prestavba bola financovaná predovšetkým z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ďalej našim zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom i múzeom."

Počas tejto menšej "revolúcie", postupne došlo k výmene elektrických rozvodov, elektronického zabezpečovacieho systému a tiež svetelných zdrojov. Inštalovaná bola nová vzduchotechnika, ktorá knižným zväzkom zabezpečí konštantné atmosférické podmienky. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena pôvodnej parketovej podlahy za protišmykovú. Inštalované boli nové pohyblivé a statické knižné regály. Knižnica Liptovského múzea je odbornou knižnicou, ktorá sa zameriava na zbierkotvornú činnosť regionálnych tlačí, publikácií a periodík. Vo svojom fonde má viac než 25 000 zväzov, medzi ktorými možno nájsť aj publikácie z čias Rakúska-Uhorska.

"Som veľmi rada, že sa podarilo takto zavŕšiť projekt, ktorý je súčasťou končiaceho sa programovacieho obdobie," zdôraznila žilinská županka.

Pri tejto príležitosti symbolicky prvé publikácie do tamojšieho knižného fondu odovzdal za akciovú spoločnosť Mondi SCP Miroslav Zuberec. Tá najnovšia prezentuje stopy minulosti papierní cez obrazy majstra Jana Hálu a prítomnosti v dokumentácii výstavby najmodernejšieho papierenského stroja PS19 a druhá, staršia (z roku 2010), vznikla pri 130. výročia spustenia priemyselnej výroby celulózy a papiera v Ružomberku s názvom Cesta k úspechu.

Fotogaléria

Foto: autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia