Z aleje na Žilinskej ceste vyrúbu stromy

Z aleje na Žilinskej ceste vyrúbu stromy

RedakciaAktuality24.1.2020
vyvalený strom na Žilinskej ceste

Prvý strom vyvalilo na Žilinskej ceste v auguste uplynulého roka. V posledný septembrový deň padol ďalší strom. Tiež v tej istej lokalite, na Žilinskej ceste. Na mieste sa tvorili kolóny, a každý, kto mal vtedy v aute zapnutý dopravný servis, sa tomuto úseku radšej vyhol. To bol aj prvotný impulz, aby sa na stav a životnosť stromov pozreli odborníci. Správa povodia horného Váhu Ružomberok, ktorej v tejto lokalite patrí 74 stromov, si preto dala vypracovať dendrologický posudok. Z neho vyplynulo, že majú okamžite odstrániť deväť stromov, ktoré sú v zlom zdravotnom stave a ohrozujú bezpečnosť. Musia to stihnúť do konca marca, kedy je obdobie vegetačného pokoja.

Zlý zdravotný stav drevín a blízkosť cesty

„Akonáhle sme dostali tento posudok , požiadali sme mesto o povolenie mesto na výrub drevín,“ približuje vedúci úseku správy povodia Horného Váhu Slovenského vodohospodárskeho podniku, Peter Caban. Mesto už medzitým informovalo, že začalo správne konanie vo veci výrubu deviatich topoľov na Žilinskej ceste. Dôvodom je zlý zdravotný stav drevín a bezprostredná blízkosť pri frekventovanej ceste I/18, kde môžu ohrozovať zdravie a majetok obyvateľov. Hneď ako to bude možné, preto vodohospodári pristúpia k výrubu a v ďalšej etape, ktorá bude na jeseň, budú postupovať podľa odporúčania dendrologického posudku. Ten hovorí o tom, že aj ďalšie stromy budú musieť ošetriť alebo vyrúbať.

Niektoré stromy patria aj mestu

„Sme v prvom rade ochrancovia prírody, ale musíme riešiť aj bezpečnosť,“ povedal ďalej Caban. Nelichotivý je podľa jeho slov stav viacerých drevín v stromoradí. Je teda možné, že do určitého časového horizontu ich budú musieť odstrániť všetky a pravdepodobne urobiť náhradnú výsadbu.

Balustrády, resp. lávka pre peších, kde balustrády končia, tvoria na tomto mieste akúsi pomyselnú hranicu vlastníctva medzi stromami, ktoré patria mestu a tými, ktoré patria Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Mesto si dalo tiež urobiť dendrologický posudok na stromy, ktoré sa nachádzajú na mestskom pozemku. „Mesto ešte musí prejsť administratívnym procesom. Možno by bolo ideálne robiť to spoločne, no Slovenský vodohospodársky podnik už nemôže čakať a my ešte nemôžeme začať,“ uviedol hovorca primátora, Viktor Mydlo.

Údržba koryta Váhu

Do maringotky, ktorá už na Žilinskej ceste nejaký čas púta pozornosť, si nezriadili bývanie sociálne slabší obyvatelia, ako sa niektorí obyvatelia mesta mylne domnievali, ale je dočasným stanovišťom pracovníkov, ktorí sa venujú údržbe stromov. Ako ďalej potvrdil Caban, v súčasnosti poverení pracovníci vykonávajú údržbu vo Váhu od Ružomberka až po Kraľovany. Ide o popadané vetvy stromov a dreviny, ktoré sú zarastené v koryte. V rámci periodickej údržby tokov tu odstraňujú náletové dreviny, ktoré sú v koryte rieky Váh.

Opravia aj balustrády

Okrem stromoradia na Žilinskej ceste túto lokalitu lemujú aj balustrády popri rieke Váh. Takzvané „čiapky“ balustrád, ktoré sú na nich položené sú pozhadzované, niektoré sú zlikvidované a zničené a je možné, že ich vo večerných hodinách zhadzujú samotní obyvatelia mesta. Správa povodia horného Váhu ich už niekoľkokrát naprávala a tejto činnosti sa opäť budú venovať v letných mesiacoch. V tomto roku totiž plánujú balustrády aj opraviť.

Ak teraz nájdu pracovníci staré zhodené a použiteľné "čiapky", dajú ich na kraj popri výruboch, aby sme ich mohli opätovne použiť. Ostatné, ktoré budú chýbať, budeme musieť dať vyrobiť,“ priblížil Caban.

Mesto balustrády považuje za významný artefakt doby a plánuje ich preto zapísať medzi pamiatky mesta, čo by znamenalo, že sa budú môcť rekonštruovať len s použitím podobných alebo rovnakých postupov a materiálov.

© 2023 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia