Za jeden rok Ružomberku ubudlo vyše šesťsto obyvateľov

Za jeden rok Ružomberku ubudlo vyše šesťsto obyvateľov

RedakciaAktuality21.2.2023

Pri celoslovenskom sčítaní obyvateľova, domov a bytov, malo k 31. decembru 2021 trvalý pobyt v Ružomberku 27 407 obyvateľov, žien bolo 14 309, čo je o vyše tisíc, oproti mužom, ktorých bolo 13 098. Priemerný vek bol 42,72 roka, viac ako polovica obyvateľov bola ekonomicky aktívna. Cudzincov žilo v meste a mestských častiach takmer dvesto.

Vysokoškolské vzdelanie uviedlo 5 446 ľudí, 13 878 uviedlo stredoškolské, ľudí, 4 262 malo základné vzdelanie.

Ku katolíckemu vierovyznaniu sa hlásilo viac ako 17-tisíc obyvateľov, evanjelické vyznávalo 1 159, kolónku bez vierovyznania vyplnilo 6 327 ľudí.

Detí do 14 rokov bolo takmer 3 900, od 15 do 64 rokov malo 18 267, poslednú kategóriu, 65 a viac roční, doplnilo 5 281 ľudí.

Vyše desaťtisíc žilo v manželskom zväzku, slobodných bolo takmer 12-tisíc, rozvedených takmer tritisíc, ovdovených takmer dvetisíc.

Štatistický úrad uvádza 37 80 domov, z toho rodinných domov bolo tritisíc, bytových domov 604. Vodovod z verejnej siete využívalo 3 603 domov, plyn malo 1 567, napojenie na kanalizáciu 3 160 domov.

V Ružomberku evidovali 11 888 bytov, z toho z toho v bytových domoch 8 500, obecných bytov napočítali 513. Priemerná podlahová plocha bytu dosiahla 75,77 metra štvorcového.

O rok neskôr, k 31. decembru 2022, žilo v okresnom meste dolného Liptova už len 26 789 obyvateľov, čo je o 618 menej ako v roku 2021. Pre porovnanie, v roku 2016 malo trvalý pobyt v Ružomberku 27 228 obyvateľov.

Ružomberok potvrdzuje všeobecný slovenský trend väčšiny stredných a menších miest, z ktorých odchádzajú obyvatelia bývať na vidiek, kde sú lepšie možnosti na výstavbu rodinných domov a získania vlastného bývania.

Dolný Kubín prišiel za desať rokov o viac ako 1600 obyvateľov, pričom v roku 2022 malo v ňom trvalý pobyt 17 677 obyvateľov, čo je o 194 menej ako v roku 2021.

Ešte výraznejší úbytok zaznamenal Martin, ktorý v období rokov 2011 až 2021 prišiel o 4 908 obyvateľov, v roku 2021 tam žilo 52 520 obyvateľov, v roku 2022 už len 51 104, v súčasnosti už klesol pod hranicu 51-tisíc.

V Liptovskom Mikuláši sčítanie z roku 2021 uvádza 30 522 obyvateľov, ale k 31. decembru minulého roka to žilo už len 30 171 Liptoskomikulášťanov.

Okres Ružomberok má 646,83 km² a podľa posledného sčítania z roku 2021 tam žilo 57 036 obyvateľov, priemerná hustota zaľudnenia vychádzala na 88 obyvateľov na km²

Najviac zaľudnenou obcou boli Liptovské Sliače s 3 816 obyvateľmi, najmenej mal Potok so 101 obyvateľmi. Najväčšie katastrálne územie zaberá Ľubochňa 113 km², najmenšie Potok 1,50 km².

Pre zaujímavosť uvádzame aj stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942. Ružomberok mal 2 030 domov, 15 560 obyvateľov, z toho 747 Židov.

Informácia zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete TU https://www.scitanie.sk/ v časti Moja obec.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia