Za každou maturitnou prácou stojí príbeh

Za každou maturitnou prácou stojí príbeh

RedakciaAktuality9.5.2019

Už takmer absolventi školy vo svojich maturitných zadaniach aplikovali získané vedomosti a hlavne zručnosti, ktoré nadobudli počas štyroch rokov štúdia. Maturitné práce vznikali pod odborným vedením pedagógov celé mesiace. Záverečnú prácu si študenti museli napokon obhájiť pred komisiou tento týždeň (v pondelok 6.5.2019). Na výstave maturitných prác sú diela z odborov – Propagačná grafika, Scénická kostýmová tvorba, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, Úžitková maľba, Fotografický dizajn.

Módna prehliadka študentov Scénickej kostýmovej tvorby

Úvod vernisáže patril módnej prehliadke, ktorá prezentovala ročníkové práce maturantov zo Scénickej kostýmovej tvorby. Medzi nimi sa nachádzala okrem iných aj kolekcia Hmyz, za ktorú získali študenti Medzinárodné ocenenie na prehliadke v Liberci.

Veľmi ma teší, že študentov prišli podporiť aj rodinní príslušníci. Poďakovanie patrí všetkým mojim kolegom, ktorí sa spoločne podieľali so študentami skutočne mravčou prácou, aby mohli vzniknúť tieto konečné verzie jedinečných maturitných prác. Samozrejme všetky na výstave nie sú. Návštevníci si môžu prezrieť viac ako 30 najlepších,“ povedala pre náš portál riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva, Danica Školníková.

Kurátorka výstavy bola Mária Martinková, profesorka Dejín výtvarnej kultúry, ktorá pomohla študentom celú výstavu pripraviť. Počas príhovoru zdôraznila, že profesori a pedagógovia sa usilujú hlavne o to, aby sa zo študentov stali mladí flexibilní ľudia, ktorí dokážu reflektovať podmienky súčasnosti. "Počas štvorročného štúdia podporujeme u študentov tvorivosť, fantáziu a myslenie v nových tvorivých sférach. Vyučovanie sa realizuje hlavne formou projektov a workshopov, kde sa študenti učia samostatnosti," konštatovala M. Martinková.

Študenti si zadanie maturitných prác vyberali sami, z niekoľkých predložených tém. Podľa slov riaditeľky po štyroch rokoch nadobudnú potrebnú prax, tak sú viac menej pripravení do života, resp. pokračujú v štúdiu na renomovaných vysokých školách na Slovensku, ale aj v zahraničí a škole robia dobré meno.

Čo nám o svojich prácach prezradili študenti?

Lucia Čierňavová, Porovnávanie Mercedes dnes a kedysi

Lucia Čierňavová – Robila som porovnávanie značky mercedesu, veterány verzus nové mercedesy. Zamerala som sa na porovnávanie znakov na aute, alebo svetlá predné či zadné. Maturitnú tému som si vybrala sama. Myšlienka mi napadla aj hlavne preto, že kamarát má historické autá tejto značky, tak to bolo pre mňa dobré v rámci dostupnosti. Absolvovala som zhruba šesť fotení, plus video, ktoré som točila na 3krát. Fotografií som mala strašne veľa, až na konci som sa rozhodla, ktoré do maturitnej témy vyberiem. Hlavne som sa zameriavala na detaily. Myslím, že sa mi maturitná práca skutočne vydarila.

Klaudia Purdiaková, Giselle

Purdiaková Klaudia – Zámerom mojej maturitnej práce bolo spropagovať odevy ušité mojou spolužiačkou, ktorá ma poprosila o spoluprácu. Ide o balet Giselle je to meno vidieckeho dievčaťa, ktoré v prvom dejstve umrie z nešťastnej lásky a premení sa na vílu. Ja som sa inšpirovala druhým dejstvom. Myrta, kráľovná víl, sa snaží utancovať na smrť Albertha, ktorý je srdcom oddaný Giselle. Celé druhé dejstvo sa odohráva pri hrobe Giselle, preto som na natáčanie zvolila hrad Beckov. Video má následne slúžiť ako pozvánka na predstavenie.

Ivana Pavčová , Autorský plagát

Pavčová Ivana – Ja som si do svojej maturitnej práce zapojila spolužiačky. Moja téma znela Autorský plagát a inspirovala som sa surrealizmom. Každú jednu som si najskôr odfotografovala. Následne som každej pridelila zviera, ktoré ju vystihuje. Využila som techniku kresby vo fotoshope.

Maturantom zároveň želáme úspešné absolvovanie štúdia a príležitosť využiť svoj talent, vedomosti a zručnosti.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia