Za Svätým Otcom Františkom putovali aj Ružomberčania

Za Svätým Otcom Františkom putovali aj Ružomberčania

RedakciaAktuality16.9.2021
fotka účastníkov púte z Ružomberka.

V skorých ranných rodinách vyrazila v stredu na púť do Šaštína aj početná skupinka 98 pútnikov z Ružomberka v doprovode trojice kaplánov z ružomberskej farnosti. Na cestu prijali požehnanie pána dekana Dušana Škrabeka, ktorý zostal v Ružomberku a zabezpečoval slávenie sviatočných omší a stretnutia ľudí v ružomberských kostoloch. Aj napriek skorému vstávaniu a náročnej ceste na miesto konania svätej omše zostali v účastníkoch tejto púte pozitívne spomienky a pocity.

"Bol to pre mňa výnimočný deň. Plný emocií ale i skľudnenia počas omše, ktorú slúžil pápež František. Pohľad na neho a počúvanie jeho slov ma naplnilo silou, potvrdilo moju vieru, moju životnú cestu s vierou. Je úžasné ako pápež vyzdvihuje dobro v ľuďoch, ktoré má prevládať v našom spôsobe života. Ďakujem, všetkým ktorí zorganizovali pre nás túto púť.“ povedala pani Mária.

Ružomberčania v Šaštíne

Cestu Ružomberčanov za Svätým Otcom do Šaštína organizovala Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja s podporou Nadácie Supra. Tá pre pútnikov zabezpečila dopravu i zaujímavý program počas púte. Pútnici z Ružomberka na spiatočnej ceste zo Šaštína navštívili Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, kde ich pohostili jedlom.

„Nadácia Supra podporila myšlienku pána Dušana Škrabeka, dekana ružomberskej farnosti a pomohla zabezpečiť púť pre 98 Ružomberčanov. Finančný dar na zorganizovanie púte sme dostali od pána Milana Fiľa, ktorý návštevu pápeža Františka na Slovensku úprimne vítal a podporoval. Patrí mu srdečná vďaka, že sme mohli byť tak blízko Svätému Otcovi. Aj pre mňa samu účasť na púti bola darom a jedinečným zážitkom. Bodaj by odkazy pápeža Františka ostali dlho v našich mysliach a prejavili sa v našom konaní – viera, láska, múdrosť, dobro, ľudskosť, spolupatričnosť,“ povedala Jana Štreitová, členka správnej rady Nadácie Supra.

Z Ružomberka putovala do Šaštína početná skupina 98 veriacich.

„Som veľmi povzbudený, že aj z našej farnosti sa mnohí veriaci prihlásili na púť do Šaštína. Napriek opatreniam chceli priniesť obetu pútnika, aby na tomto pútnickom mieste vyprosovali Božie milosti nielen pre seba a svoje rodiny, ale aj pre našu farnosť," hovorí ružombrský dekan Dušan Škrabek, podľa ktorého je pravdou, že všetci, ktorí sa rozhodli putovať za Svätým Otcom pápežom Františkom sú ešte stále plní emócií a zážitkov nielen z jeho hlbokých myšlienok, ktoré im všetkým adresoval, ale aj z toho, že mali tú milosť vidieť ho z bezprostrednej blízkosti ako im žehnal.

„Jeho vnútorný pokoj, bezprostrednosť, spontánnosť a originálny úsmev, ktoré boli neprehliadnuteľné počas celej jeho návštevy na Slovensku sa nám hlboko zapísali do našich sŕdc a na tieto okamihy budeme spomínať do konca života. Všetkým pútnikom našej farnosti vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za vonkajší prejav ich živej viery. Zároveň svoje vrelé poďakovanie vyjadrujem aj Nadácii SUPRA, ktorá našu púť, vrátane obeda v Kňazskom seminári v Nitre, plne hradila. Rovnako chcem poďakovať aj ďalším nemenovaným sponzorom, ktorí poskytli pre našich pútnikov minerálnu vodu na občerstvenie. Kiežby pápežove slová: „Prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa! Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám“ nás všetkých aj naďalej motivovali k putovaniu na našej životnej púti vo vernosti a dôvere v Ježiša Krista," dodáva dekan Škrabek.

Odkaz Slovákom

Vo svojej kázni počas sv. omše v Šaštíne sa pápež František hlboko dotkol všetkých veriacich. „Aj dnešné evanjelium nám ukazuje Máriu na ceste: smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojím ženíchom, obetuje Ježiša v Chráme. Celý jej život bude cestou za jej Synom, ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána,“ povedal veriacim pápež. Na záver omše poďakoval politickým autoritám, biskupom, kňazom veriacim a všetkým , ktorí sa pričinili o úspech a hladký priebeh jeho návštevy. „Nosím vás všetkých v srdci. Ďakujem všetkým!“ odkázal Slovákom pápež.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia