Za vjazd do chránenej oblasti hrozí okrem pokuty aj trest do 5 rokov

Za vjazd do chránenej oblasti hrozí okrem pokuty aj trest do 5 rokov

RedakciaAktuality26.8.2019
Ilustračné (zdroj - PZ SR)

Až päť vozidiel bolo odparkovaných v III. stupni ochrany prírody v Ludrovskej doline, ktorá je súčasťou Národného parku Nízke Tatry. „Vodiči týchto vozidiel porušili všeobecne záväzný právny predpis na ochranu prírody a krajiny, nakoľko na tomto mieste je vjazd a státie s motorovým vozidlom zakázané, čím sa vodiči vozidiel dopustili prečinu porušovanie ochrany rastlín a živočíchov,“ informovala minulý týždeň polícia na sociálnej sieti.

Čo vám hrozí?

Zisťovali sme, čo hrozí vodičom, ktorí prekročia motorovým vozidlom hranicu chráneného územia. Podľa zákona č.543/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (a aj podľa zákona č. 326/2005 Z.z.) je zakázané jazdiť v chránenom území a na lesných pozemkoch.

„Pri splnení vyššie uvedených okolností a tiež s prihliadnutím na okolnosti skutku, je možné takéto konanie postihovať aj nepodmienečným trestom, avšak v praxi sa uplatňujú najčastejšie finančné tresty. Treba pripomenúť, že v prípade opakovaného protiprávneho konania v tejto oblasti môže byť výška trestu až do päť rokov,“ vysvetľuje Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru SR.

Zákonodarca z dôvodu prehlbujúcich sa problémov pri ochrane životného prostredia a tiež pri ochrane vlastníckych a iných práv, sprísnil ochranu týchto záujmov tým, že v rámci Trestného zákona zaviedol novú skutkovú podstatu v trestnom čine - porušovanie ochrany rastlín a živočíchov.

Vjazd do chránenej oblasti vás môže vyjsť draho (Foto - tasr)

Až na pár výnimiek

Tieto zákazy majú podľa Michala Slivku svoje výnimky, medzi ktoré patrí napríklad výkon práva poľovníctva, výkon práv majiteľa pozemku, povolená pracovná činnosť v lese a podobne. „Principiálne je však jazdenie motorovými vozidlami zakázané. Na jazdu vo vyššie uvedených územiach je potrebné mať rozhodnutie o výnimke zo zákazu, ktorá je spravidla vydávané Okresným úradom,“ dopĺňa Slivka.

Porušenie dvoch zákonov súčasne

Slivka ďalej vysvetľuje, že vodiči by podľa zákona o cestnej premávke nemali jazdiť ani po lesných a poľných cestách, „Vodiči si celkovo neuvedomujú, že už z dikcie zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyplýva (...), že vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách, okrem výnimiek uvedených v tomto zákone,“ vysvetľuje hovorca. Znamená to, že väčšina vodičov nerešpektuje už tento zákon, keď odbočí z pozemnej komunikácie na poľné alebo lesné cesty, prípadne jazdí priamo po lúke alebo cez les.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia