Za vypaľovanie suchej trávy hrozí pokuta

Za vypaľovanie suchej trávy hrozí pokuta

RedakciaAktuality12.4.2022

Niektorí veria, že popol je dobrým hnojivom a ide o rýchle upratanie. Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov ekosystémom neprospieva, ale práve naopak. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy a zem rýchlejšie vysychá. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov.

Vypaľovanie trávy ničí nielen životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské škody a ohroziť ľudské životy. Každý rok sa nájdu nezodpovední jednotlivci, ktorí tento zákaz nerešpektujú. Ministerstvo životného prostredia pravidelne na tento problém upozorňuje. „Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak niekto je svedkom porušenia zákona, mal by to nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu (158),“ uvádza Ministerstvo životného prostredia.

Suchého biologického odpadu z porastov sa môžete zbaviť kompostovaním v obecnom alebo súkromnom kompostovisku alebo môžete využiť zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch. Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovať.

Za vypaľovanie trávy môže hroziť aj pokuta. Ministerstvo vnútra uvádza, že plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Za prvé tri mesiace roku 2022 zaevidoval Hasičský a záchranný zbor na Slovensku 1 363 požiarov spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa táto štatistika navýšila až o 1050 požiarov

Zároveň treba pripomenúť, že zodpovedne sa musíme správať aj v prírode. Na kladenie ohňa v prírode je potrebné využívať len upravené priestory a ohniská a v žiadnom prípade nesmieme zakladať oheň priamo v lese. Taktiež pozor na to, čo za sebou zanechávame. Odhadzovanie sklenených fliaš môže tiež spôsobiť požiar, sklo pôsobí ako iniciátor ohňa, ak zostane na tráve alebo inom suchom podklade.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia