Zabezpečiť odpad je najlepším riešením problému stretov s medveďmi, pripomína ministerstvo

Zabezpečiť odpad je najlepším riešením problému stretov s medveďmi, pripomína ministerstvo

RedakciaAktuality13.9.2019

Nedávno sme informovali o vytratení sa medveďa, na ktorého poľovníci získali povolenie na ulovenie a v súvislosti s tým sme písali aj o stretnutí sa primátora s ministrom. Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že jedinec usmrtený nebol práve z dôvodu, že sa prestal v danej oblasti vyskytovať. „S vysokou pravdepodobnosťou išlo o mladého jedinca, tzv. pestúna, ktorý sa vrátil k svojej matke,“ vysvetlil Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia.

TASR / Ilustračné

O premnožení hovoria opatrne

Keď pripomenieme informáciu o premnoženosti medveďov nielen na Liptove, ale celkovo na Slovensku, ministerstvo sa ihneď odvolá na štatistiku. „V súvislosti s otázkou o údajnom „premnožení“ Vám vieme povedať, že zistenie presnej populácie našej najväčšej šelmy bolo súčasťou projektu Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku. Projekt spracovala Štátna ochrana prírody SR a podľa nej žije na Slovensku približne 1 200 jedincov medveďa hnedého,“ argumentuje Ferenčák pre portál Žijem v Ružomberku. Potvrdil informáciu, že aktuálne sa sčítavanie vykonáva znova.

Odstrely už v minulosti povolili

Hovorca pripomína, že na Slovensku už boli v minulosti odstrely povolené aj zrealizované, ale situáciu to zásadne nezmenilo.

„Koncepčným riešením je preto najmä dôkladné zabezpečovanie komunálneho odpadu. Uvedené potvrdzujú aj skúsenosti napríklad z Vysokých Tatier, kde významne klesol počet stretov človeka s medveďom po inštalovaní tzv. kontajnerových staničiek,“ vysvetlil Ferenčák.

TASR / ilustračné

Medveď hľadá potravu

Jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sa medveď približuje k obydliam, je hľadanie potravy v nezabezpečených kontajneroch a medvedia ruja, kedy sa samice ústupom z ich prirodzeného prostredia snažia ochrániť medvieďatá pred samcami.

„Obmedzené prirodzené zdroje potravy boli v posledných rokoch človekom výrazne rozšírené, a to hlavne masívnym prikrmovaním zveri poľovníkmi a rozšírením pestovania kukurice až do podhorských oblastí. Medvede tak majú k dispozícii nebývalý dostatok energeticky bohatej potravy, ktorú si prepájajú s ľudskou aktivitou, a tá pre nich prestáva byť hrozbou,“ hovorí Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR.

A práve nezabezpečeným komunálnym odpadom, ktorý obsahuje zvyšky jedla, rastie riziko, že sa medvede priblížia k ľudským obydliam.

Strety medveďa s človekom klesli

Ministerstvo životného prostredia v posledných troch rokoch, prostredníctvom Envirofondu v mestách ako Vysoké Tatry, Štrba či v obci Podkonice v Nízkych Tatrách, zakúpilo desiatky zabezpečených stojanov na odpad, vďaka ktorým počet prípadov stretov medveďa s človekom klesol o 150. „Do stojísk sú nezriedka umiestňované plastové vrecia s odpadom mimo košov. Vrecia sú opreté o mreže staničiek a ľahko prístupné pre medvede,“ pripomenul Pavol Majko, riaditeľ Správy TANAPu, že niektorí ľudia nevyužívajú staničky správne. Rezort životného prostredia preto odporúča, aby si ľudia zabezpečili komunálny odpad správny spôsobom, čo je podľa ministerstva najlepšie riešenie problému.

„Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom ŠOP SR v súčasnosti spúšťa i opakované sčítanie medveďov na základe analýz DNA zo vzoriek (trus, srsť a podobne) získaných neinvazívnou metódou zberu. Tá by mala dať odpoveď na trend vývoja hustoty populácie, teda či sa početnosť zvyšuje a kde je najväčšia populácia v rámci Slovenska,“ uvádza ministerstvo na svojom webe. Budúci rok by už mali byť známe smerodajné čísla, ktoré určia veľkosť populácie aj v jednotlivých regiónoch.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia