Začali prípravné práce na rekonštrukcii „školičky“

Začali prípravné práce na rekonštrukcii „školičky“

RedakciaAktuality23.4.2023

Mesto Ružomberok predstavilo na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva projekt rekonštrukcie bývalej školičky na denný stacionár. Mestský objekt bývalej základnej školy na Ulici Štefana Nahálku, ktorý je Ružomberčanom dobre známy aj ako „školička“, roky chátra. Postupne opustené priestory zaplnil odpad, špina, v budove sa zhromažďovali ľudia bez domova a sťažnosti pribúdali.

Zatiaľ realizujú prípravné práce

Taktop budova školy vyzerá dnes.

Referát projektov a grantov na mestskom úrade spracoval projektový zámer na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mesto sa ním uchádza o nenávratný finančný príspevok z Plánu obnovy v rámci projektov EÚ. V prípade úspechu, nebude nič brániť v tom, aby ešte v tomto funkčnom období vyrástol na Ulici Štefana Nahálku denný stacionár. V súčasnosti budú približne dva týždne trvať prípravné práce na rekonštrukciu.

Potreba vybudovania denného stacionára rezonovala aj pri príprave Komunitného plánu sociálnych a súvisiacich služieb mesta Ružomberok, kde sa respondenti vyjadrili jednoznačne za jeho zriadenie.

„Realizáciou projektu chceme pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú pomoc z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo po dovŕšení dôchodkového veku a rozšírila by sa tým aj ponuka sociálnych služieb poskytovaných na území mesta,” povedal primátor Ľubomír Kubáň.

Miestnosti využijú na rôzne účely

Takto by sa vzhľad objektu mal zmeniť v budúcnosti.

Novovzniknutý denný stacionár s kapacitou 30 miest by mal byť členený na dve časti. Na prízemí budú prijímatelia sociálnej služby v dôchodkovom veku, poschodie poslúži klientom s poruchou autistického spektra.

Prebudovaním priestorov budovy na prízemí pribudne jedáleň, kuchynka na výdaj stravy, spoločenská miestnosť, miestnosť pre pracovnú terapiu, dve oddychové miestnosti, izolačná miestnosť, sociálne zariadenia, asistovaná kúpeľňa, výťahy pre klientov a na dopravu stravy, dekontaminačná miestnosť a šatňa.

Na poschodí vybudujú spoločenskú miestnosť, ktorá sa bude dať dispozične deliť a prispôsobovať podľa denných aktivít klientov na ďalšie menšie priestory - jedáleň, priestor na pracovnú terapiu, herňu. V samostatnej oddychovej miestnosti bude ponúkaná liečebná metóda Snoezelen.

Architektonickú štúdiu pripravila Marianna Medvecká z ateliéru A2M. Súčasťou štúdie je aj zameranie skutkového stavu, vizualizácia návrhu a vypracovanie indikatívneho rozpočtu pre potreby vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia