Zachránili architektonické skvosty Liptova

Zachránili architektonické skvosty Liptova

RedakciaAktuality16.8.2021

Pestrý program osláv otvorila konferencia, ktorá sa uskutočnila v rytierskej sále renesančného kaštieľa z Parížoviec v MLD. Zúčastnili sa jej okrem zástupcov ŽSK, aj múzejníci z Kysuckého múzea, Ľubovnianskeho múzea – Hradu v Starej Ľubovni, Slovenského banského múzea – Banského múzea v prírode a Pamiatkového úradu SR, ako pracovníci LM. V prvý deň osláv otvorili aj výstavu Splietanie prúdov génia loci. 30 rokov Múzea liptovskej dediny Pribylina, ktorá predstavuje vznik, budovanie a tri desiatky čulých rokov tohto jubilujúceho múzea v prírode. Odborný ráz malo taktiež zasadnutie Múzejnej vedeckej rady LM, kde jej členovia diskutovali o ďalšom odbornom smerovaní tejto fondovej inštitúcie.

„Druhý deň osláv otvorenia MLD sme zamerali prevažne na návštevníka túžiaceho zažiť pestrý kultúrny program. Počas celého dňa uskutočňovali sa tvorivé aktivity pre deti, kurátorské prehliadky novej výstavy ako aj stretnutie partnerov v rámci úspešného projektu Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí,“ uviedol riaditeľ LM Kovačovič.

Hlavný kultúrny program sa uskutočnil 14. augusta a otvorili ho Fujaristi z Liptova pod vedením Ľubomíra Lauku, nasledovali mladí liptovskí heligonkári. Divákom sa predstavil aj multiinštrumentalista Michal Smetanka a folklórny súbor Liptov z Ružomberka. Kultúrny program obohatili aj dve diskusie. Prvá s bývalými riaditeľmi Liptovského múzea venovali vzniku a budovaniu múzea v prírode, druhá zase víziám a budúcnosti tejto najnavštevovanejšej expozície LM. Počas kultúrneho programu ocenilo vedenie múzea aj osobnosti a inštitúcie, ktoré sa v minulosti zaslúžili o jeho vybudovanie a bezproblémovú prevádzku. Bodkou za nesmierne bohatým kultúrnym programom a celými oslavami bude vystúpenie ochotníkov z Hubovej, ktorí predviedli veselohru Jána Chalúpku Všetko naopak.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia