Začína nový ročník súťaže REGIOCHEM

Začína nový ročník súťaže REGIOCHEM

RedakciaAktuality14.2.2023

Chémia nepatrí medzi žiakmi k tým najobľúbenejším predmetom. Často je to spôsobené tým, že forma, ktorou sa tento predmet vyučuje na základných škola, je nudná, nezaujímavá, komplikovaná, plná vzorcov a poučiek bez názorných ukážok.

Prekonať tieto bariéry pomáha súťaž REGIOCHEM, chemická súťaž pre žiakov 8. ročníka základných škôl.

Menia myslenie žiakov aj učiteľov

„Na začiatku bola idea zapojiť do našej spolupráce so školami aj základné školy. Chceli sme vymyslieť niečo zmysluplné, čo podporí odborné vzdelávanie, zaujme deti aj učiteľov a ukáže našu spoločnosť zase trochu v inom svetle,“ povedala Lenka Štúrová, zástupkyňa spoločnosti Mondi SCP, ktorá súťaž koordinuje.

Spoločnosť Mondi SCP v roku 2018 pomohla Strednej odbornej škole polytechnickej otvoriť nový odbor Chemik operátor. Aby mali žiaci o tento odbor záujem, je potrebné rozvíjať záujem a lásku k chémii čo najskôr, u väčšiny detí je to práve na základnej škole.

Darí sa to aj vďaka súťaži REGIOCHEM. „Podarilo sa zmeniť myslenie žiakov a ich pohľad na chémiu cez úlohy a pokusy, ktoré v rámci súťaže museli splniť. Na čo sme možno ešte viac pyšní je, že sme zmenili aj myslenie učiteľov, ktorí žiakom s úlohami pomáhajú a majú možnosť naučiť sa tak nové formy a praktiky, ako prilákať deti k štúdiu,“ vysvetlila Lenka Štúrová.

Mondi SCP chystá hodnotné ceny

Tento rok spustili už v poradí 4. ročník súťaže. Každý ročník je zameraný na špecifickú tému. Teraz sú témy dve: Exotermické a endotermické reakcie a Oxidy.

„Sme radi, že sa súťaž stala na základných školách známa a žiaci sa na ňu každý rok tešia. O tomto svedčí aj fakt, že sa do 4. ročníka prihlásilo 30 tímov, 116 žiakov, z 12 základných škôl,“ dodala Štúrová.

Súťaž pozostáva z troch súťažných kôl a prebieha od februára do apríla. Každé kolo tvorí viacero úloh, napríklad natočiť chemický pokus a vysvetliť jeho proces, chemické sudoku, nakresliť piktogram a podobne. Tieto úlohy preveria viacero oblastí súťažiacich, vedomosti, zručnosti, kreativitu. Do 3. kola súťaže postupuje vždy len päť najlepších tímov. Všetky postupujúce tímy získajú hodnotné ceny ako sú notebooky, elektrické kolobežky, bluetooth reproduktory alebo slúchadlá.

Aktuálne prebieha, do 19. marca, 1. kolo súťaže, počas ktorého majú tímy znázorniť pokus, v ktorom bude oxid v úlohe REAKTANTU alebo PRODUKTU. „Je na nich akú formu si zvolia. Môžu natočiť video, pripraviť prezentáciu, kresliť, fotiť a podobne Nechávame to na ich kreativitu. Následne hodnotíme kvalitu formy a obsahu, dodržanie správnych postupov, tímovú prácu a podobné faktory,“ vysvetlila postup Štúrová.

Výsledok hodnotí odborná porota súťaže v zložení Drobúlová Helena, učiteľka chémie v Gymnáziu sv. Andreja – hodnotí odbornú stránku plnenia úloh, Júdová Jana, učiteľka chémie v SOŠ polytechnickej – hodnotí odbornú stránku plnenia úloh, Štúrová Lenka, zástupkyňa spoločnosti Mondi SCP – hodnotí vizuálnu a technickú stránku plnenia úloh a celkový dojem.

Ak v budúcnosti s vašimi spolužiakmi chcete zapojiť, neváhajte, určite sa naučíte veľa nových vecí, ešte sa pri tom aj zabavíte a môžete získať zaujímavé a hodnotné ceny.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia