Začína ťažba dreva v Čutkovskej doline

Začína ťažba dreva v Čutkovskej doline

RedakciaAktuality15.11.2023

Lesníci upozorňujú, že doprava v obľúbenej turistickej lokalite bude čiastočne obmedzená do konca roka.

Spoločnosť Mestské lesy s.r.o. upozorňuje turistov a návštevníkov lesa, že od polovice novembra až do konca roka bude v hornej časti Čutkovskej doliny, v oblasti Čremošný vŕšok, prebiehať pomerne rozsiahly ťažbový zásah. Cesta bude preto čiastočne uzatvorená a pohyb po nej obmedzený, nutná bude zvýšená opatrnosť.

Táto ťažba je plánovaná v zmysle úloh stanovených Programom starostlivosti o les, ktorý bol schválený orgánmi štátnej správy, pričom ide o približne storočné stromy. V celej lokalite mali povolené vyťažiť približne päť tisíc metrov kubických, rozhodli sa pre jemnejší zásah, vypília približne tisíc kubíkov, hlavne smrekového dreva. „Nebudeme robiť holoruby, ale maloplošný clonný rub, po ktorom ostanú stáť stromy, u ktorých je predpoklad zmladenia. Sú to hlavne jedle a buky. V tieni starého porastu vznikne nový, čiastočne samovýsevom ale hlavne umelou výsadbou, dosádzaním smreka,“ povedal riaditeľ Mestských lesov Milan Šlávka.

Cieľom je, aby vznikal postupne zmiešaný porast, ktorý je odolnejší voči zmene počasia a škodcom. Výrub bude vykonávaný pomocou najmodernejších technológií – lanovkového systému. Ten je veľmi nákladný, ale zároveň je najšetrnejší k životnému prostrediu. Poškodenie pôdneho krytu je v oveľa menšej miere, ako pri klasickej ťažbe. Práce budú vykonávané tak, aby v čo najmenšej miere ovplyvnili vzhľad tejto obľúbenej lokality.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia