Začína zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň a záhrad

Začína zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň a záhrad

RedakciaAktuality23.3.2022

Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), ktorý skončí v mestskej kompostárni, rastie. V roku 2020 vyprodukovala 900 ton kompostu s certifikátom využitia na poľnohospodárske účely, minulý rok to bolo už 1500 ton.

„Využili sme na to viac ako 2400 ton zeleného odpadu, ktorý skončil v hnedých kontajneroch,“ povedal riaditeľ Komunálnych služieb Mesta Ružomberok Jozef Bašary.

V meste sú štyri zóny

Mestská spoločnosť ukončuje zber vždy s príchodom zimy, pretože sa pre malé množstvo materiálu stáva nerentabilný. Po zimnej prestávke vývoz obnoví, tento rok začína 4. apríla. Vývoz sa uskutočňuje v jednotlivých mestských častiach podľa zaužívaného harmonogramu.

Modrá zóna, do ktorej patria Hrboltová, Nová Hrboltová,Černová a Rybárpole, má vývozný deň pondelok. Červené Centrum mesta, Klačno, Polík, Satelity a Pod Kalváriou majú určený utorok. V stredu vyprázdnia hnedé kontajnery v Baničnom, Rovni, Lazinách a Bystrickej ceste, sú v zelenej zóne. Posledným vývozným dňom je štvrtok, platí pre školy v centre mesta, Biely Potok a ostatné časti, pridelili im žltú farbu.

Pokiaľ majú občania viac BRO - konáre, pohrabané lístie a podobne, môžu ho doviezť do kompostárne.

Pribudli zberné miesta

V meste pribudli aj nové miesta s hnedými kontajnermi, už ich je viac ako dvetisíc. „Dali sme ich na cintoríny v Černovej, Hrboltovej aj na hlavnom cintoríne, ale musíme priznať, že nielen tam separácia viazne. Kontajnery sú určené len na zelený odpad, no ľudia do nich hádžu aj veci, ktoré tam nepatria. Stalo sa nám to v Černovej. Obsah takého kontajnera vysypeme do bežného zmiešaného odpadu a odvezú ho na skládku do Prešova. To zvyšuje náklady, čo sa premietne do poplatku, ktorý platia občania. Malo by byť v záujme každého, aby odpad, ktorý sa dá vyseparovať, nielen zelený, ale aj sklo, plasty, papier, kov, dávali do nádob na to určených,“ povedal Bašary.

V mestskej kompostárni majú ešte zbytok kompostu z predchádzajúceho roku. Spracovanie BRO na materiál použiteľný do záhrad či na polia trvá približne mesiac. Nový kompost bude odberateľom k dispozícii v máji. Odobrať si ho môžu obyvatelia mesta zadarmo, pretože si platia poplatky za odpad, kompost je v ňom započítaný.

Bližšie informácie TU

Biologicky rozložiteľný odpad – BRO

Biologicky rozložiteľný odpad pochádza zo záhrad, parkov, tvorí ho aj potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných zariadení aj porovnateľný odpad z potravinárskych závodov pred tepelným spracovaním. Je ním teda klasický zelený odpad, medzi ktorý patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie, zelenina, zbytky z kávy, čaju, škrupiny z vajec, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia