Zamestnávatelia potrebujú mladých, odborne zdatných ľudí

Zamestnávatelia potrebujú mladých, odborne zdatných ľudí

RedakciaAktuality10.3.2022

„Chceme mať čo najviac učebných odborov s duálnym vzdelávaním, nielen preto, lebo je najviac podporované štátom, ale chceme vychovávať odborne pripravenú pracovnú silu priamo pre naše podniky v našom regióne,“ povedal riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej Pavol Moravčík.

Škole šéfuje len mesiac, no skúsenosti má bohaté. V roku 1987 do nej nastúpil ako žiak, o desať rokov už ako učiteľ odborných predmetov. Počas 25 rokov robil vedúceho predmetovej komisie aj hlavného majstra.

Prax je dôležitá

Vzdelávanie v odbore chemik podporujú finančne aj papierne Mondi SCP.

„Potrebujeme rozvoj školy. Duálne vzdelávanie je pritom dôležité, pri ňom máme výbornú spoluprácu s Mondi SCP. Na prax tam chodia študenti odboru mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik a tento školský rok začali aj najnovší odbor chemik operátor,“ povedal riaditeľ.

Pred tromi rokmi prišlo do školy prvých jedenásť chemikov. Po dvoch rokoch vyučovania v škole, v špeciálnom laboratóriu a učebni, ktorých výstavbu a zriadenie zaplatili papierne, začali praxovať v Mondi SCP.

Spolupráca je výhodná pre všetky tri strany. Škola dostáva tisíc eur ročne na žiaka. Žiaci, pri dosiahnutí priemeru známok do 2,00, štipendium. V prvom ročníku 50 eur, v ďalších 100, 150 a v maturitnom až 200 eur. Mondi SCP sa investícia do mladých ľudí oplatí, pretože po skončení štúdia sú odborne zdatní a môžu nastúpiť k nim do zamestnania. Nie je to však podmienka, uplatnenie si môžu nájsť aj inde.

Aj zlé veci niekedy prinášajú osoh

Pred dvoma rokmi vyhoreli dielne v škole. Zariadenie bolo zničené, no zriaďovateľ, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, sa rozhodol investovať do nového vybavenia. „Paradoxne, požiar nás posunul ďalej,“ povedal Moravčík. Aj vďaka tomu sa škole darí pokračovať v úspešnej línii finálových účastí v celoslovenskej súťaži v rámci odboru autoopravár.

„Teraz sú naši žiaci aj v medzinárodnej súťaži Young car mechanic,“ povedal riaditeľ.

Škola aktívne rozširuje možnosti praxe pre študentov. Rokujú s ružomberskou firmou CIPI. Už uvažovali nad tým, že budú dovážať cudzincov do výroby. Majú kovovýrobu, spracovanie hliníka aj plastov, vybudujú nové moderné zváračské pracovisko. Preto majú veľký záujem o študentov v odbore mechanik strojov a zariadení.

„Keď som robil hlavného majstra, snažil som sa poslať tretiakov a štvrtákov na pol roka na prax priamo do prevádzok. Je najlepšia, pracujú v reálnom prostredí, s reálnymi a často aj modernejšími strojmi a zariadeniami,“ pokračuje Moravčík.

Škola má vlastnú zváračskú školu, ponúka zváranie CO2 aj oblúkom, absolventi získajú zváračský preukaz.

Pripravujú novinky

Riaditeľ vysvetlil aj nový trend v oblasti strojárstva. Teraz je veľký záujem o žiakov, ktorí vedia súčiastku navrhnúť, nakresliť, naprogramovať CNC stroj. „Učíme to mechanika mechatronika, je to kombinácia elektrikára a zámočníka. Získa vyhlášku 508 čo je elektrotechnická spôsobilosť, ale vie obsluhovať aj klasický sústruh, frézy a podobné stroje. Keď chlapci niekde idú, zdôrazňujem im, že sa musia predať, musia ukázať, že chcú robiť a vedia robiť. Vtedy oslovia zamestnávateľov a zamestnajú ich.“

Učňom môže pomôcť rozšírené nadstavbové maturitné štúdium v odbore dopravná prevádzka. „Toto je jeden z najpraktickejších odborov lebo má najviac praxe.“ dodal riaditeľ.

V škole ale myslia ja na tých, ktorým teória až tak nejde. „Rozmýšľame nad dvojročným odborom technické služby v autoopravárenstve. Nie každý ma bunky na vzdelávanie, v niektorých odboroch je viac elektroniky, musia vedieť čítať schémy a nie každý to dokáže. Na druhej strane sú zruční, tak dostanú šancu,“ povedal Moravčík.

Riaditeľ sa začína pohrávať s myšlienkou oživenia Technického lýcea. Ide o štvorročný odbor, ktorý pripraví študentov na vysokú školu technického typu. V polytechnickej škole stále vyučujú pedagógovia, ktorí si ho ešte pamätajú. „Sú nadšení,“ povedal riaditeľ. Zároveň ale poukázal na to, kde ich najviac tlačí topánka.

„Priemerný vek našich pedagógov sa blíži ku 59 rokom. Dnes je ťažké zohnať mladého človeka, ktorý by sa chcel živiť vzdelávaním detí.“

Riaditeľ však verí, že sa mu podarí pritiahnuť mladú pedagogickú krv ale aj žiakov. V súčasnosti ich majú necelých 190, na primerané prežitie by potrebovali dvesto. Kapacita školy je 420 študentov, no tie časy, keď sa na túto školu hlásilo viac ako tristo ôsmakov a deviatakov, sú už dávno preč.

Potešiteľné je, že aj myslenie rodičov sa začína meniť. Začínajú chápať, že na to, aby sa človek o seba a svoju rodinu dokázal postarať, nepotrebuje nutne vysokú školu. Vie to každý, kto sa už snažil zohnať remeselníka. Ich hodinovú sadzbu im môže závidieť nejeden úradník.

Stredná odborná polytechnická škola Ružomberok

Študijné odbory

- mechanik strojov a zariadení

- mechanik elektrotechnik zameraný na silnoprúdovú techniku

- mechanik mechatronik kombinácia elektrikára a strojára

- chemik operátor

Učebný odbor

- autoopravár mechanik

Nadstavbové štúdium

- odbor dopravná prevádzka

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia