Zástava Liptovskej stolice v novom háve

Zástava Liptovskej stolice v novom "háve"

Ján SvrčekAktuality28.8.2023

Liptovské múzeum vďaka svojej reštaurátorskej aktivite získalo za posledné štyri mesiace už štvrtý cenný exponát, a to originál zreštaurovanej zástavy Liptovskej stolice z roku 1742. Pripomeňme, že najprv to bolo umelecké dielo neznámeho autora Pieta - snímanie z kríža z konca 18. storočia, ďalej portrét dámy v hermelínovom plášti a do tretice oltárna maľba Ukrižovanie.

„Vzácny exponát nechala Liptovská stolica vyrobiť v období vojny o rakúske dedičstvo, kedy uhorské stavy prisahali vernosť a sľúbili podporu panovníčke Márii Terézii. Jej súčasťou bolo aj zriadenie nových peších a jazdeckých plukov, pričom Liptov odvádzal mužov pre dve pešie kompánie,“ uviedol historik Liptovského múzea Karol Dzuriak.

Múzeum so sídelnou budovou v Ružomberku získalo zástavu darom v roku 1913, kedy mu bola spoločne s desiatkami iných stoličných predmetov odovzdaná podžupanom Rudolfom Ballom.

Zástava Liptovskej stolice obsahuje zobrazenie letopočtu 1742, názov stolice v latinčine, zdobí ju upravený erb Liptovskej stolice a výjav zo sklonku života Štefana I. V roku 2022 bola pre svoj technický stav určená na reštaurovanie, ktoré realizovala Anna Blonska, špecialistka na reštaurovanie historického textilu v Bratislave. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Po návrate zástavy do priestorov sídelnej budovy bol originál uložený do výstavnej vitríny a je tak verejnosti dostupný v expozícii stredovekých a novovekých dejín Liptova.

Liptovské múzeum má naďalej ambíciu pokračovať v podobnom „oprašovaní“ cenných zbierok.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia